หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
FTBF เชื่อมั่นศักยภาพเศรษฐกิจ พร้อมเข้ามาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับไทย

31 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 757)

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ ทำเนียบรัฐบาล คณะผู้บริหารภาคธุรกิจของ France-Thailand Business Forum เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม France-Thailand Business Forum ครั้งที่ 2 (FBTF) โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สำหรับคณะนักธุรกิจฝรั่งเศส ประกอบด้วย 24 บริษัท จากสาขาอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ระบบราง พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบราง เกษตรอาหาร ท่องเที่ยว การธนาคาร การก่อสร้าง อาทิ Airbus, Thales, EDF, Engie, Schneider Electric, Total, Suez, SNCF, Transdev, Accor, BNP Paribas เข้าร่วม เป็นต้น

ฝรั่งเศสมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นลำดับต้น ๆ ของสหภาพยุโรป โดยมีภาคเอกชนของฝรั่งเศสที่แข็งแกร่งเป็นพื้นฐานที่สำคัญ นายกรัฐมนตรีชื่นชมความคิดริเริ่มในการจัดตั้ง France-Thailand Business Forum (FTBF) เพื่อเชื่อมโยงและส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างภาคเอกชนไทยและฝรั่งเศส โดยนายกรัฐมนตรีได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมของรัฐบาลที่จะรับฟังข้อเสนอแนะของ FTBF ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับฝรั่งเศสต่อไป
 
ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังมีความร่วมมือที่มีศักยภาพอีกมาก ซึ่งภาคเอกชนของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะ FTBF จะสามารถมีบทบาทสำคัญในการประชาสัมพันธ์ถึงศักยภาพและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของไทย และความพร้อมของไทยที่จะเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค ไทยมีที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาค รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคอาเซียน กับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งความเชื่อมโยงนี้จะทำให้การลงทุนในไทยเป็นสะพานเชื่อมนักธุรกิจฝรั่งเศสกับประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคได้ด้วย โดยรัฐบาลมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญ นับเป็นการปฏิรูปทางเศรษฐกิจครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ของไทย อาทิ การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ นโยบายประเทศไทย 4.0 ไทยแลนด์ +1 การส่งเสริม 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายในเขต EEC และการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศ CLMV ภายใต้กรอบ ACMECS

โอกาสนี้ FTBF แสดงความขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่ได้แสดงวิสัยทัศน์และแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย พร้อมให้การสนับสนุนการปฏิรูปของไทย โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ โดยในปีนี้ ไทยในฐานะประธานอาเซียน และเป็นประเทศเศรษฐกิจที่มีศักยภาพอย่างมาก ฝรั่งเศสพร้อมร่วมมือและเข้ามาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจกับไทย
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์