หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
การคมนาคมทางอากาศบรูไน

27 มีนาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 6061)

การคมนาคมทางอากาศบรูไน

โดย สำนักงาน ก.พ.
การขนส่งทางอากาศเชิงพาณิชย์ในบรูไนเริ่มขึ้นในปี พ.ศ.2496 (ค.ศ.1953) และสร้างสนามบินใหม่ในเมือง Mukim Berakas และเปิดใช้งานในปี พ.ศ.2517 (ค.ศ.1974) ปัจจุบันประเทศบรูไนมีสายการบินพาณิชย์ คือ สายการบินรอยัลบรูไน ซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติบรูไน ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ.2517 (ค.ศ.1974) โดยบริษัทเอกชนจะเป็นผู้ถือหุ้นเองทั้งหมด
 
สายการบินรอยัลบรูไนมีเที่ยวบินตรงจากบันดาร์ เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan) ไปยังจุดหมายปลายทางหลายแห่งทั่วโลก และยังเชื่อมต่อไปยังจุดที่สำคัญในเกาะบอร์เนียว เช่น Kuching, Gunung Mulu National Park เนื่องจากรอยัลบรูไนเป็นสายการบินมุสลิม จึงไม่สามารถรับรองด้วยเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเที่ยวบินได้

www.aseanthai.net
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์