หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยเพื่อผลักดันเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน

29 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 743)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 ดร. Victoria Kwakwa รองประธานธนาคารโลกสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และได้หารือเพื่อย้ำว่า ธนาคารโลกสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน
 
ธนาคารโลกและประเทศไทยตกลงกันที่จะมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมหลายเรื่อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการและภาวะแคระแกร็น (Malnutrition and Stunting) ภายใต้ข้อริเริ่มความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติ ซึ่งเป็นข้อริเริ่มที่ไทยผลักดันในฐานะผู้ประสานงานของอาเซียนในเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับว่าเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของอาเซียน ประเทศไทยและธนาคารโลกเห็นพ้องที่จะร่วมกันจัดการประชุม ASEAN High-Level Meeting on Human Capital Development ในเดือนเมษายน 2562 ที่กรุงเทพฯ ตามที่พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เคยเสนอในที่ประชุมผู้นำอาเซียนกับองค์การระหว่างประเทศที่บาหลี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 โดยที่ทั้งสองฝ่ายคำนึงถึงความสำคัญของการพัฒนาทุนมนุษย์ และการส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR)
 
ธนาคารโลกสนับสนุนข้อริเริ่มของไทยในเรื่องการส่งเสริมความเชื่อมโยงในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระหว่างกรอบความเชื่อมโยง (Connecting the Connectivities) หรือการเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ของอาเซียนกับยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงอื่น ๆ ในภูมิภาค เพื่อให้เกิดทั้งอาเซียนที่ไร้รอยต่อ (Seamless ASEAN) และภูมิภาคที่ไร้รอยต่อ (Seamless Region) นอกจากนี้ ธนาคารโลกได้ชื่นชมบทบาทไทยในการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาค โดยเฉพาะข้อริเริ่มยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady – Chao Phraya – Mekong Economic Cooperation Strategy - ACMECS) และพร้อมที่จะพิจารณาความร่วมมือกับไทยในกรอบ ACMECS ต่อไป
 
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์