หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - มาเลเซีย พร้อมส่งเสริมความร่วมมือด้านเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ

25 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 873)

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ดาโตะ เซอรี ดร.วัน อาซีซะฮ์ บินติ ดร.วัน อิซมาอิล (Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสตรี ครอบครัว และชุมชนมาเลเซีย เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรองนายกรัฐมนตรี ทั้งสองฝ่ายเน้นย้ำถึงความสำคัญของประเด็นทางสังคม เห็นพ้องการส่งเสริมสถานภาพสตรีและความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียฯ ชื่นชมการทำงานของรัฐบาลไทยในประเด็นดังกล่าว เห็นได้จากการสตรีในสังคมไทยมีบทบาทมากขึ้น ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง

เยาวชน และสังคมผู้สูงอายุ ก็เป็นประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสนใจอย่างมาก โดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงนโยบายด้านการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยผู้สูงอายุ โดยมุ่งเน้นให้คนไทยมีความเข้มแข็งสมบูรณ์ ทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและสติปัญญาเหมาะสมกับวัย ตลอดช่วงชีวิต รวมถึงส่งเสริมโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของคนทุกกลุ่มวัยให้พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีมาเลเซียฯ เน้นย้ำว่า ประเด็นเหล่านี้เป็นปัญหาสำคัญที่ประเทศสมาชิกอาเซียนกำลังเผชิญอยู่ ประเทศสมาชิกควรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะช่วยให้ทุกฝ่ายสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น

รองนายกรัฐมนตรีย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลไทยที่จะทำงานร่วมกับรัฐบาลมาเลเซียอย่างใกล้ชิด ยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย - มาเลเซีย ในทุกมิติ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองประเทศรวมถึงภูมิภาคอาเซียนด้วย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์