หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ระบบโทรคมนาคมอินโดนีเซีย

14 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3933)

ระบบโทรคมนาคมอินโดนีเซีย

โดย สำนักงาน ก.พ.

อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีระบบโทรคมนาคมสื่อสารดีประเทศหนึ่ง โดยมีสายโทรศัพท์ครอบคลุมทั่วประเทศ ผ่านโปรแกรมจานดาวเทียมปาลาปา (Palapa Satellite Program) เฉลี่ย 159 เครื่องต่อประชากร 1,000 คน โดยมีผู้ให้บริการหลัก 3 ราย คือ

1.PT Telkomsel เป็นผู้ให้บริการหลักทั้งระบบพื้นฐาน (Fixed Line) และบริการไร้สายในอินโดนีเซีย รวมทั้งการให้บริการอินเทอร์เน็ตและการติดต่อสื่อสารอื่นๆ
 
2.PT Indosat ให้บริการด้านการติดต่อกับต่างประเทศทั้งในลักษณะ Switching Telecommunication ของโทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข Telex Datapocket เครือข่ายดิจิตอล และ Inmarsat Global System ส่วนบริการในลักษณะ Non-Switching Telecommunication ได้แก่ โทรศัพท์ระบบเครือข่าย (Leasing Circuit) การประชุมนานาชาติผ่านทางเครือข่าคอมพิวเตอร์ (International Video Conference) และเครือข่ายในการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ เป็นต้น
 
3.PT Excelcomindo Pratama เป็นผู้ให้บริการไร้สายในระบบ GSM ส่วนใหญ่เป็นกรให้บริการในกรุงจาการ์ตา เกาะบาหลีและล็อมบ็อก มีบริการใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) จากจาการ์ตาไปยังสุราบายา ซึ่งเป็นเครือข่ายการเชื่อมต่อที่ดีที่สุดในอินโดนีเซีย

 
www.aseanthai.net


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์