หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
องค์การเภสัชกรรมได้รับรางวัลระดับโลก Facility Of The Year Awards 2018

25 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 356)

รางวัลระดับโลกจากสมาคม ISPE ยืนยันมาตรฐานโรงงานผลิตยารังสิต 1
 
ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ รองผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม เปิดเผยว่า ได้รับรางวัล Honorable Mention Facility Of The Year Awards 2018 จากสมาคม ISPE ที่มีสมาชิกกว่า 18,000 ราย ใน 90 ประเทศทั่วโลก โดยรางวัลที่ได้นี้เป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงงานผลิตยาและเทคโนโลยีชีวภาพที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ รวมเอาทุกด้านของอาคารเข้ากับสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหนือกว่า แสดงถึงส่วนข้ามของอุตสาหกรรมเภสัชภัณฑ์ทั่วโลก
 
โรงงานผลิตยารังสิต 1 จังหวัดปทุมธานี ของ อภ. ก่อนได้รางวัลนี้ก็ได้รับการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา GMP-PIC/S จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และได้รับการรับรองโรงงานจากองค์การอนามัยโลก (WHO PQ) โดยโรงงานแห่งนี้สร้างขึ้นใหม่เพื่อรองรับการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์และยาทั่วไป ในหมวดยาแคปซูลและยาเม็ด
 
ปัจจุบันในส่วนของยาต้านไวรัสเอดส์ ยาเอฟฟาไวเรนซ์ มีสายการผลิต 4 สาย แบ่งเป็น ยาแคปซูล 1 สาย และยาเม็ด 3 สาย มีกำลังการผลิตถึง 1,700 ล้านเม็ดต่อแคปซูลต่อปี และในระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า จะเพิ่มพื้นที่ Pilot Plant และสายการผลิตที่ 5 รองรับการผลิตยาเม็ด และการบรรจุยาลงแผงแบบความเร็วสูง คาดว่ากำลังการผลิตในอนาคตจะสามารถเพิ่มเป็น 4,500 ล้านเม็ดต่อแคปซูลต่อปี ตอบสนองความต้องการด้านยาของประเทศ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึง ลดการนำเข้ายาจากต่างประเทศ เป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ การได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ และยืนยันได้ถึงคุณภาพและความมั่นคงทางยาของประเทศชาติที่กำลังเกิดขึ้นอย่างมั่นคง
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์