หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย - เวียดนาม มุ่งพัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงที่เน้นเกื้อกูลและผลประโยชน์ร่วมกัน

24 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 820)

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2562 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ นายเหวียน ฝู จ่อง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ ทำเนียบประธานาธิบดี กรุงฮานอย ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดยาวนานและความก้าวหน้าในกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านกลไกการประชุมทวิภาคีระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารที่มีพัฒนาการจากกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันมากขึ้น พร้อมกันนี้ได้หารือถึงการเพิ่มพูนความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกัน ทั้งด้านความมั่นคงและด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านแรงงาน ด้านการประมง และการส่งออกสินค้าประเภทรถยนต์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือกัน เพื่อผลักดันเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและเกื้อกูลกัน
 
ในโอกาสนี้ พลเอก ประวิตร ได้กล่าวย้ำถึงความพร้อมในการดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปี 2562 โดยนายกรัฐมนตรี เน้นย้ำนโยบายการก้าวไปข้างหน้าด้วยกันของสมาชิก เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมองไปสู่อนาคต ที่เน้นความสมดุลร่วมกัน โดยเสาประชาคมการเมืองและความมั่นคงจะเน้นส่งเสริมการบริหารจัดการชายแดน ความเป็นแกนกลางของอาเซียนและส่งเสริมความร่วมมือทางทะเลอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งรัฐบาลไทยจะให้ความสำคัญกับการผลักดันความร่วมมือในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เศรษฐกิจและความมั่นคงของภูมิภาคร่วมกัน
 
นายเหวียน ฝู จ่อง ได้กล่าวแสดงความขอบคุณไทย ที่สนับสนุนและเลือกเยือนเวียดนามเป็นลำดับแรกซึ่งจะเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้มากขึ้นในปี 2562 พร้อมทั้งได้กล่าวชื่นชมรัฐบาลไทยที่พยายามแก้ปัญหาสำคัญ ๆ ของชาติจนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะการแก้ปัญหา IUU พร้อมกล่าวย้ำว่า ไทยมีบทบาทสำคัญในอาเซียน ซึ่งเวียดนามพร้อมให้การสนับสนุนและเชื่อว่าการเป็นประธานอาเซียนของไทยจะสามารถขับเคลื่อนพัฒนาความร่วมมือของอาเซียนไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งมีความสำคัญต่อเวียดนามในการรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อจากไทยในปี 2563 ความร่วมมือกันด้านการต่อต้านการก่อการร้าย กำหนดให้มีการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญและข่าวสารร่วมกัน โดยประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานมากขึ้น ทั้งนี้ ความร่วมมือด้านอื่น ๆ ที่เห็นชอบร่วมกันขอให้ขยายผลนำไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจระหว่างกัน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติร่วมกันต่อไป ทั้งนี้ พลเอก โง ซวน หลิก ได้กล่าวย้ำว่า กระทรวงกลาโหมเวียดนามพร้อมให้การสนับสนุนการเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียนของไทย
 
พลเอก ประวิตร กล่าวย้ำตอนท้ายว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย IUU ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญร่วมกันของภูมิภาคที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันแก้ปัญหา โดยในการประชุมรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมอาเซียน (ADMM) จะผลักดันเอกสารเพื่อการหารือถึงการทำประมงผิดกฎหมาย : ผลกระทบด้านความมั่นคงและบทบาทของฝ่ายทหารในการแก้ปัญหา ซึ่งไทยพร้อมให้การสนับสนุนและแบ่งปันประสบการณ์ร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันของภูมิภาค
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์