หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
เตรียมเสนอปลากัดเป็นปลาประจำชาติไทย

24 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 1129)

รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 1/2562
 
( 22 มกราคม 2562) เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
ที่ประชุมเห็นชอบ ให้เสนอปลากัดเป็นปลาประจำชาติไทย โดยกรมประมงจะนำเสนอเข้าสู่วาระพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยมีความเห็นประกอบการพิจารณาใน 3 มิติ ดังนี้
 
1) มิติด้านวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ความเกี่ยวเนื่องของวัฒนธรรมไทย โดยมีหลักฐานยืนยันว่า ปลากัดไทยปรากฏในบทประพันธ์ วรรณคดีไทยและประวัติศาสตร์ไทยมานานกว่า 100 ปี และเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 กระทรวงวัฒนธรรมได้ประกาศขึ้นทะเบียนปลากัดไทยเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ ประเภทการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
 
2) มิติด้านความเป็นเจ้าของ ชื่อ"Siamese Fighting fish” ซึ่งเป็นชื่อที่ถูกพบในประวัติศาสตร์ เป็นที่บ่งบอกและได้รับการยอมรับเชิงวิชาการและในวงการวิชาการสัตว์น้ำ ยังมีข้อมูลระบุแหล่งพบปลากัดในแม่น้ำเจ้าพระยา
 
3) มิติด้านประโยชน์ หากประกาศให้ปลากัดไทยเป็นปลาประจำชาติ จะช่วยในการรักษาพันธุ์ ส่งเสริมการเลี้ยงปลากัดและสร้างนวัตกรรมด้านการเพาะพันธุ์ยังนำไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์และก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
 
ทั้งยังสามารถถูกใช้เป็นสัญลักษณ์การประมงของไทย ประกอบสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสะท้อนความเป็นไทย รวมทั้งยังทำให้สามารถนำไปเจรจาต่อรองตามอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity : CBD) เพื่อป้องกันการนำปลากัดไทยไปจดสิทธิบัตรอีกด้วย
 
 
ที่มา www.thaigov.go.th
ภาพจาก ThaiPBS

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์