หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-ฟิลิปปินส์ ลงนาม MOU ด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชน

17 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 580)

(17 มกราคม 2562) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชน กับนายโฆเซ่ รูเปอร์โต เอ็ม อันดานาร์ รัฐมนตรีประจำสำนักงานประชาสัมพันธ์ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล
 
บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ เกิดขึ้นจากการที่ทั้งสองฝ่ายมีความเห็นตรงกันในการกระชับความสัมพันธ์ด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อภาครัฐของทั้งสองประเทศ โดยมีสาระสำคัญเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชนระหว่างหน่วยงานสื่อในทุกด้าน อาทิ การแลกเปลี่ยนข่าว ข้อมูล รายการ การเยือนของบุคลากรด้านสารสนเทศและสื่อมวลชน การอำนวยความสะดวกด้านเทคนิค รวมถึงการให้ความช่วยเหลือระหว่างกันในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครือข่ายและการแบ่งปันข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
กรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานในนามของรัฐบาลไทย มีหน่วยงานด้านสื่อที่กำกับดูแล ประกอบด้วย สถานีวิทยุกระจายเสียง จำนวน 145 สถานีทั่วประเทศ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน ๕ สถานีทั่วประเทศ และสถานีวิทยุโทรทัศน์ NBT World ซึ่งเป็นสื่อภาคภาษาอังกฤษของรัฐบาลไทย เผยแพร่สู่ประชาชน 144 ประเทศทั่วโลก จะดำเนินงานตามกรอบบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ ร่วมกับสำนักประชาสัมพันธ์ ทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นหน่วยงานในนามของรัฐบาลฟิลิปปินส์ มีหน่วยงานด้านสื่อในการกำกับดูแล ประกอบด้วยสถานีวิทยุโทรทัศน์ PTV (People’s Television Network) เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งชาติของฟิลิปปินส์ สำนักข่าว NIB (News and Information Bureau) ผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารทั้งในประเทศและต่างประเทศของฟิลิปปินส์
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในพิธีลงนามว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ จะนำไปสู่การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะการต่อต้านข่าวลวง (Fake News) ที่เป็นปัญหาและอุปสรรคต่อการประชาสัมพันธ์ข้อมูลของรัฐบาลสู่ประชาชน การร่วมมือกันครั้งนี้ จะเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อ ทั้งในส่วนของผู้นำเสนอข่าวและผู้รับข้อมูลข่าวสารของทั้งสองประเทศและประเทศสมาชิกอาเซียน
 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่า การร่วมมือครั้งนี้นับเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้ประชาสัมพันธ์บทบาทการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 ซึ่งจะมีกิจกรรมสำคัญในประเทศไทยตลอดทั้งปี อาทิ งานมหกรรมวัฒนธรรมอาเซียน เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน เทศกาลหุ่นอาเซียนและประเทศคู่เจรจา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมในประเทศไทยอีกมากมาย เช่น การประกวดภาพถ่ายอาเซียน มหกรรมดนตรีมิตรภาพอาเซียน โดยกรมประชาสัมพันธ์
 
ด้านรัฐมนตรีประจำสำนักงานประชาสัมพันธ์ ทำเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ กล่าวว่า รัฐบาลฟิลิปปินส์มีแผนกำหนดที่จะเปิดศูนย์สื่อระดับภูมิภาค (Regional Media Hub) ในกรุงเทพฯ สิงคโปร์ ฮ่องกง กรุงปักกิ่ง และกรุงโตเกียวในเร็ว ๆ นี้ และจะขยายไปยังประเทศพันธมิตรในยุโรป เช่น นครดูไบ กรุงปารีส ฯลฯ โดยทำหน้าที่เสมือนสำนักงานสาขาของสำนักงานประชาสัมพันธ์ทำเนียบประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ (PCOO) ซึ่งทำหน้าที่ในการนำเสนอข่าวสาร ชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฟิลิปปินส์ในยามวิกฤต
 
 
 
ส่วนส่งเสริมงานประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
สำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ
17 มกราคม 2562

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์