หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ไทย-เช็ก เห็นพ้องกระชับความสัมพันธ์อย่างรอบด้าน โดยเฉพาะ EEC

17 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 511)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้การต้อนรับนายอันเดรย์ บาบิช (Andrej Babi) นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 15 – 17 มกราคม 2562 โดยนายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก ร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ ที่บริเวณสนามหญ้า หน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล
 
ในโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กได้ลงนามสมุดเยี่ยม พร้อมหารือข้อราชการกลุ่มเล็กและหารือข้อราชการเต็มคณะ ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล จากนั้นนายกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก ร่วมแถลงผลการหารือ
 
โดยนายกรัฐมนตรีแสดงความรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก ซึ่งเป็นการเยือนครั้งแรกในระดับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก นับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง 2 ประเทศเมื่อ 45 ปีก่อน
 
พร้อมเสนอให้ทั้งสองฝ่ายเข้ามามีบทบาทในตลาดของอีกฝ่ายมากขึ้น และเสนอให้สาธารณรัฐเช็กซื้อสินค้าจากไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ข้าว ยางพารา และอาหารไทย รวมทั้งขอให้สาธารณรัฐเช็กสนับสนุนและช่วยผลักดันการเจรจา FTA ไทย-EU เพราะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายให้สามารถค้าขายระหว่างกันได้มากยิ่งขึ้น
 
นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนสาธารณรัฐเช็กเข้ามาลงทุนใน EEC โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสาธารณรัฐเช็ก
 
ส่วนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ทั้ง 2 ฝ่าย ตกลงจะจัดตั้งคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยว ภายใต้กรอบคณะกรรมาธิการว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจไทย-เช็ก เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการท่องเที่ยว
 
อีกทั้งนายกรัฐมนตรียังขอให้สาธารณรัฐเช็ก พิจารณาความร่วมมือแบบไตรภาคี โดยเฉพาะการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้งแจ้งให้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กรับทราบเกี่ยวกับการทำหน้าที่ประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็กได้ชี้แจงท่าทีของเช็กเกี่ยวกับประเด็นการโยกย้ายถิ่นฐานและวิกฤติผู้อพยพในยุโรป และพัฒนาการเกี่ยวกับเรื่อง Brexit (การประชามติออกจากการเป็นสมาชิกภาพสหภาพยุโรป)
 
ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีของทั้ง 2 ประเทศ ได้ร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐเช็ก ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกในระดับนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐเช็ก
 
 
 
ข้อมูล  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์