หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมาย IUU ได้ นับเป็นความสำเร็จของคนไทยทั้งประเทศ

16 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 491)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความสำเร็จในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม หรือ IUU ว่า นับเป็นความสำเร็จของคนไทย และของประเทศไทยในการยกระดับการทำประมงเชิงพาณิชย์ไปสู่มาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมการประมงอย่างยั่งยืน ขณะที่ในปีนี้ ประเทศไทยในฐานะประธานอาเซียนสามารถแสดงบทบาทสำคัญในการนำพาประเทศเพื่อนบ้านของไทยเข้าสู่ "การปฏิรูปภาคการประมง” ในลักษณะเดียวกัน โดยผลักดันการจัดทำนโยบายประมงอาเซียน (ASEAN General Fisheries Policy) ให้มีผลเป็นรูปธรรม รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมอาเซียนเพื่อป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย หรือ ASEAN IUU Task Force สำหรับเป็นกลไกการป้องกันการทำประมง IUU ของภูมิภาค
 
ขณะเดียวกัน ไทยในฐานะผู้ผลิตและส่งออกอาหารทะเลรายใหญ่ อันดับ 4 ของโลก นอกจากจะร่วมรับผิดชอบกับประชาคมโลกในการรักษาทรัพยากรทางทะเลและการทำประมงตามหลักสากลแล้ว ไทยยังต้องเดินหน้าในเรื่องการบริหารจัดการประมงและการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อขจัดปัญหาการทำประมง IUU ให้หมดไป และเพื่อรักษาความยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์น้ำของประเทศไว้ให้สมบูรณ์ที่สุดด้วย
 
 
 
ที่มา  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์