หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
การป้องกัน สกัดกั้นและปราบปราม การลักลอบเข้าเมือง แรงงานผิดกฎหมาย การต่อต้านการค้ามนุษย์ การค้ายาเสพติดและสินค้าผิดกฎหมาย

16 มกราคม 2019

(15ม.ค.62) ไทย-สปป.ลาว เข้าร่วมประชุมการสกัดกั้นป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง อ.ปากชม ซึ่งที่ประชุมได้หารือแนวทางในการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี มีประเด็นสำคัญ คือ การดำเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี ในการเร่งรัดเข้มงวดในการกวาดล้างปราบปรามยาเสพติดให้เห็นผลเป็นรูปธรรมภายใน ๓ เดือน
 
โดยให้กองทัพบกเพิ่มความเข้มงวดทุกมาตรการเพื่อให้สามารถสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน ดำเนินการกับแหล่งพักยาเสพติดในหมู่บ้านชายแดน แสวงหาความร่วมมือจากประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์