หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวเด่นอาเซียน
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านขยะทะเล เพื่อเสนอที่ประชุมผู้นำอาเซียนให้การรับรองและใช้เป็นแนวทางแก้ปัญหาขยะทะเล

16 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 817)

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน คือ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเชีย สปป.ลาว มาเลเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ และเมียนมา ผู้แทนจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมระดับอาเซียนเพื่อจัดทำร่างเอกสารผลลัพธ์ของการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ระหว่างวันที่ 14-17 มกราคม 2562
 
นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ขยะทะเล เป็นปัญหาระดับภูมิภาคจนถึงระดับโลกที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายในระดับนานาชาติ เพื่อดำเนินการลดปัญหาดังกล่าวอย่างมีทิศทางและเป้าหมายที่ชัดเจน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประธานอาเซียนในปีนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่ไทยจะได้แสดงบทบาทการเป็นผู้นำในการยกระดับความร่วมมือเพื่อจัดการปัญหาขยะทะเลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งต่อยอดจากการประชุมอาเซียน เรื่อง "การลดปริมาณขยะทะเลในภูมิภาคอาเซียน" ที่ในจังหวัดภูเก็ตเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2560 โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เตรียมจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล ในวันที่ 5 มีนาคมนี้ ซึ่งผลลัพธ์ของการประชุมดังกล่าวจะอยู่ในรูปของปฏิญญา (Declaration) และกรอบการปฏิบัติ (Framework of Action) ของอาเซียนด้านการดำเนินการแก้ปัญหาขยะทะเล
 
ขณะที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า หลังจากนี้จะนำร่างเอกสารผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมเสนอเข้าสู่ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านขยะทะเล เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนจะนำเสนอการประชุมผู้นำอาเซียน เพื่อให้การรับรองและใช้เป็นแนวทางการบริหารจัดการและแก้ปัญหาขยะทะเลในระดับภูมิภาคต่อไป
 
 
 
 
ที่มา  สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์