หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทยประกาศความพร้อมเริ่มใช้ความตกลง FTA อาเซียน-ฮ่องกง เตรียมผลักดันบังคับใช้กลางปีนี้

11 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 673)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยได้แจ้งต่อสำนักเลขาธิการอาเซียนว่าพร้อมที่จะเริ่มใช้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน–ฮ่องกง (AHKFTA) และความตกลงว่าด้วยการลงทุนระหว่างอาเซียน-ฮ่องกง (AHKIA) แล้ว หลังจากรัฐมนตรีเศรษฐกิจของอาเซียนและฮ่องกงได้ลงนามความตกลงทั้งสองฉบับ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2560 โดยขณะนี้เหลือเพียงรอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่น ๆ พร้อม และคาดว่าจะสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงดังกล่าวได้ก่อนกลางปี 2562 ทั้งนี้ นอกจากไทย ยังมีฮ่องกงและสิงคโปร์ ที่ได้แจ้งความพร้อมที่จะเริ่มใช้ความตกลงทั้งสองฉบับแล้วเช่นกัน
 
"ความตกลงดังกล่าวยังไม่มีผลใช้บังคับ จนกว่าจะมีประเทศสมาชิกอาเซียนอีกอย่างน้อย 2 ประเทศ แจ้งความพร้อมต่อสำนักเลขาธิการอาเซียน โดยไทยในฐานะประธานอาเซียนปีนี้จะขอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนที่เหลือเร่งรัดกระบวนการภายในให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสแรกของปีนี้ เพื่อให้ความตกลงมีผลบังคับใช้ต่อไป”
 
นางอรมนกล่าวว่า ความตกลงจะก่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งสองฝ่าย โดยด้านการค้าสินค้า ฮ่องกงจะได้ประโยชน์จากการที่อาเซียนลดภาษีศุลกากรให้และสามารถส่งสินค้ามาอาเซียนในอัตราภาษีที่ต่ำลง ในขณะที่อาเซียนจะได้ประโยชน์จากการที่ฮ่องกงตกลงว่า ในอนาคตจะไม่ขึ้นภาษีสินค้าที่มีอัตราภาษีเป็น 0 ทุกรายการ ภายใต้ AHKFTA สำหรับการค้าบริการ ฮ่องกงเปิดตลาดภาคบริการให้อาเซียนมากกว่าที่ผูกพันภายใต้ WTO โดยเฉพาะการเปิดตลาดการค้าบริการเพิ่มเติมตามที่ไทยเรียกร้องในสาขาบริการด้านการผลิตเนื้อหารายการแก่ผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ โดยไทยสามารถถือหุ้นร้อยละ 100 แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งผู้ประกอบการไทยมีความเชี่ยวชาญในสาขาดังกล่าวจะสามารถเข้าไปดำเนินธุรกิจได้อย่างครบวงจรในฮ่องกง
 
ส่วนของการลงทุน ความตกลง AHKIA ครอบคลุมการคุ้มครองการลงทุนและการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุนให้กับนักลงทุนของอาเซียนและฮ่องกง เช่น คุ้มครองนักลงทุนหลังจากที่ได้เข้ามาจัดตั้งธุรกิจ และกระบวนการยื่นขออนุมัติการลงทุนที่สะดวกขึ้น ซึ่งจะทำให้นักธุรกิจและนักลงทุนไทยได้รับความสะดวกในการดำเนินธุรกิจและการเข้าถึงข้อมูลด้านกฎระเบียบของฮ่องกงมากขึ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนฮ่องกงที่มาลงทุนในไทยและนักลงทุนไทยที่ไปลงทุนในฮ่องกงอีกด้วย นอกจากนี้ ฮ่องกงจะเปิดสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย (Hong Kong Economic and Trade Office: HKETO) ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 เป็นสำนักงานฯ แห่งที่ 3 ในอาเซียน จากที่มีอยู่ 2 แห่ง ในสิงคโปร์และอินโดนีเซีย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมกิจกรรมทางการค้า การลงทุน และช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าให้กับทั้งนักธุรกิจฮ่องกงในไทยและนักธุรกิจไทยที่จะไปทำธุรกิจในฮ่องกง อีกทั้งจะช่วยเสริมบทบาทนำของไทยในการเป็นประตูการค้าและการลงทุนของอาเซียน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับฮ่องกงให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
 
ปัจจุบัน ฮ่องกงเป็นคู่ค้าอันดับ 9 ของไทย โดยในช่วง 11 เดือนของปี 2561 (ม.ค.–พ.ย.) การค้าระหว่างไทยกับฮ่องกงมีมูลค่า 14,462 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.2% สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปฮ่องกง ได้แก่ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง ข้าว เม็ดพลาสติก สินค้านำเข้าจากฮ่องกง ได้แก่ เครื่องเพชรพลอย อัญมณี เงินแท่งและทองคำ เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อัญมณีและเครื่องประดับ ผ้าผืน และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ด้านการลงทุนในช่วงเดียวกัน นักลงทุนฮ่องกงได้รับการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI เป็นอันดับที่ 5 จำนวน 35 โครงการคิดเป็นมูลค่า 8,950 พันล้านบาท
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์