หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงดิจิทัลฯ-ออสเตรเลีย ลงนาม MOU ความร่วมมือไซเบอร์ซิเคียวริตี้และดิจิทัล

11 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 347)

กระทรวงดิจิทัลฯ-กระทรวงการต่างประเทศและการค้าออสเตรเลีย จับมือลงนาม MOU ความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างราชอาณาจักรไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย ปูทางสู่การแบ่งปันข้อมูลข่าวสาร และแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านดิจิทัลและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์รวม 5 ข้อ
 
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มีพิธีลงนามร่วมกับนางมาริส เพย์น (Senator the Honourable Marise Payne) รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและการค้าเครือรัฐออสเตรเลีย ในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างราชอาณาจักรไทยและเครือรัฐออสเตรเลีย (Memorandum of Understanding on Cyber and Digital Cooperation between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Australia) โดยมีพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม ณ ทำเนียบรัฐบาล

บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์และด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจระหว่างไทยกับออสเตรเลีย ตามกฎหมายและนโยบายภายในประเทศของแต่ละประเทศ และข้อผูกพันระหว่างประเทศ โดยขอบเขตความร่วมมือด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ครอบคลุมหลัก ๆ ดังนี้ 1. การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 2. การพัฒนาทักษะด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ และ 3. การยึดมั่นในเรื่องความมั่นคงระหว่างประเทศในโลกไซเบอร์

ในส่วนขอบเขตความร่วมมือด้านดิจิทัล ประกอบด้วย 1. การแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศและการส่งเสริมนวัตกรรม โดยการสนับสนุนการแบ่งปันนโยบายระดับชาติ แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจดิจิทัล และ 2. ความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านดิจิทัลและความมั่นคงทางไซเบอร์

ที่มา : กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์