หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> กัมพูชา (Cambodia)
มารยาทเมื่อถูกเชิญไปรับประทานอาหารที่บ้านชาวกัมพูชา

26 ตุลาคม 2015 (จำนวนคนอ่าน 3775)

-ข้อควรระวังเมื่อถูกเชิญไปร่วมรับประทานอาหารที่บ้านของชาวกัมพูชา ควรมีของติดมือไปฝากด้วย เช่น เครื่องดื่ม ขนม หรือผลไม้เพื่อแสดงน้ำใจและมารยาทที่ดี

-ในการเริ่มรับประทานอาหาร เมื่อได้รับเชิญไปรับประทานอาหารที่บ้านของชาวกัมพุูชาจะให้เจ้าบ้านเป็นผู้เริ่มรับประทานอาหารก่อน จากนั้นผู้มาเยือนจึงเริ่มรับประทานตาม

-เมื่อได้รับเชิญไปรับประทานอาหารที่บ้านของชาวกัมพูชา ผู้ที่เป็นแขกรับเชิญไม่ต้องช่วยเจ้าของบ้านเตรียมโต๊ะอาหาร หรือช่วยเก็บล้างทำความสะอาดถ้วยชามแต่อย่างใด


โดย สำนักงาน ก.พ.กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์