หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐบาลขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ

8 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 463)

การแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่ต้องการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและขาดโอกาส ที่ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มอิทธิพลมานาน โดยเฉพาะเจ้าหนี้นอกระบบ ซึ่งรัฐบาลได้มอบทรัพย์สินส่งคืนให้ประชาชน จากมาตรการบังคับใช้กฎหมายขับเคลื่อนแก้ปัญหาหนี้นอกระบบพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นครั้งที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 1,918 ราย เป็นโฉนดที่ดิน 1,772 ฉบับ เนื้อที่รวม กว่า 3,600 ไร่ รวมทั้งทรัพย์สินอื่น ๆ มูลค่าทั้งสิ้น 1,255 ล้านบาท

สำหรับผลการขับเคลื่อนแก้ปัญหา หนี้นอกระบบ โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการฉ้อโกงทรัพย์สินของประชาชนของตำรวจ ซึ่งบังคับใช้กฎหมาย สามารถไกล่เกลี่ย ส่งคืนทรัพย์สินให้กับประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศแล้ว จำนวน 6 ครั้ง มูลค่าทรัพย์สินรวมกว่า 15,100 ล้านบาท เป็นโฉนดที่ดิน 11,596 ฉบับ พื้นที่กว่า 30,000 ไร่

รัฐบาลได้ เร่งคลี่คลายปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากหนี้นอกระบบ ที่มีกว่า 900,000 ราย ทั่วประเทศ ซึ่งยังมีประชาชนอีกจำนวนมากรอการช่วยเหลือ จึงขอให้ทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งปลดล็อคปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งประสานการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง ให้สามารถกลับมายืนได้อย่างเข็มแข็งต่อไป

ปัญหาหนี้นอกระบบเป็นปัญหาที่กระจายไปทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยที่อาศัยเงินกู้นอกระบบ แต่ปัจจุบันกลุ่มคนที่มีรายได้สูงก็หันมาอาศัยเงินกู้นอกระบบกันมากขึ้น ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ได้แบ่งกลุ่มอาชีพที่มีปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม คือ

1.พ่อค้าแม่ค้า
2.กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3.ข้าราชการ โดยเฉพาะข้าราชการในต่างจังหวัด
4.เกษตรกร

นโยบายแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน เป็นเรื่องที่รัฐบาลหยิบยกขึ้นมาช่วยเหลือคนเป็นหนี้ผ่านแนวทาง 5 ด้าน คือ
1. ดำเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหนี้นอกระบบที่ผิดกฎหมาย เชิญชวนให้เจ้าหนี้นอกระบบเข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ และขออนุญาตทำธุรกิจสินเชื่อในระบบให้ถูกต้อง รวมทั้งเร่งรัดการบังคับใช้ พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ.2560 ดังนั้น เจ้าหนี้จะเรียกดอกเบี้ยโหด หรือใช้วิธีบังคับขู่เข็ญให้ใช้หนี้แบบเมื่อก่อนไม่ได้แล้ว

2. เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสินเชื่อในระบบให้กับลูกหนี้นอกระบบและประชาชนทั่วไป ภาครัฐได้อนุญาตให้มีสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ หรือธุรกิจที่ให้สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ และจัดตั้ง "หน่วยแก้หนี้นอกระบบ”ภายใน ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. เพื่อให้คำปรึกษาปัญหาหนี้ และหาสินเชื่อที่มีเงื่อนไขผ่อนปรนให้ลูกหนี้

3. ไกล่เกลี่ยประนอมหนี้ เพื่อลดภาระของลูกหนี้ เมื่อลูกหนี้แจ้งความประสงค์จะไกล่เกลี่ยหนี้กับธนาคารออมสิน หรือ ธ.ก.ส. แล้ว ทางธนาคารจะประสานกับคณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยประนอมหนี้นอกระบบประจำ กทม. หรือจังหวัด ให้เข้ามาช่วยไกล่เกลี่ยหนี้ระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้นอกระบบให้เกิดจำนวนหนี้ที่เป็นธรรม ก่อนที่ธนาคารจะให้สินเชื่อต่อไป

4. เพิ่มศักยภาพของลูกหนี้นอกระบบ ลูกหนี้นอกระบบที่ไม่มีศักยภาพ ในการหารายได้หรือมีความสามารถในการชำระหนี้ต่ำ จะได้รับการสนับสนุนด้านการฟื้นฟูอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รวมทั้งทุนในการประกอบอาชีพตามความเหมาะสม และมีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้กลับไปเป็นหนี้นอกระบบอีก

5. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของหน่วยที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่ายองค์กรการเงินชุมชน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เผยแพร่ความรู้และทักษะทางการเงินแก่ประชาชน และจัดทำฐานข้อมูลหนี้นอกระบบ

ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์     


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์