หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สหภาพยุโรปประกาศปลดใบเหลืองภาคประมงไทย

9 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 439)

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 สหภาพยุโรปได้ประกาศปลดสถานะใบเหลืองของภาคประมงไทย เพื่อแสดงการยอมรับต่อความก้าวหน้าของการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) ของไทย ซึ่งมีพัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไทยได้รับสถานะใบเหลืองเมื่อปี 2558 จนประสบความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมการประมงของไทยทั้งระบบเทียบเท่ามาตรฐานสากลในปัจจุบัน
 
พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย ได้เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าวกับนายเคอเมนู เวลลา กรรมาธิการยุโรปด้านสิ่งแวดล้อม กิจการทางทะเล และประมง ณ สำนักงานใหญ่สหภาพยุโรป กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เพื่อแถลงถึงความสำเร็จของไทยภายใต้ความร่วมมือกับสหภาพยุโรปในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ทั้งในด้านกรอบกฎหมาย การบริหารจัดการประมง การบริหารจัดการกองเรือ การตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง การตรวจสอบย้อนกลับ และการบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งทำให้สหภาพยุโรปเห็นว่า ขณะนี้ไทยมีกลไกแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายที่เข้มแข็งที่สุดในภูมิภาค และสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประเทศต่าง ๆ ที่มีปัญหาเดียวกันได้
 
รองนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวในการแถลงข่าวว่า ในฐานะประธานอาเซียนในปี 2562 ไทยจะให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ และการทำประมงอย่างยั่งยืนจะเป็นหนึ่งในลำดับความสำคัญที่ไทยจะผลักดันในช่วงที่ไทยเป็นประธานอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้เสนอที่จะยกระดับความร่วมมือกับสหภาพยุโรปไปสู่การส่งเสริมความยั่งยืนทางทะเลในทุกมิติ ทั้งในด้านการรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางทะเล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพลังขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 14 ว่าด้วยการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรียังได้ย้ำว่า ไทยไม่ได้ให้ความสำคัญแต่เรื่องการประมงอย่างยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการประมงอย่างมีจริยธรรม โดยจะควบคุมดูแลแรงงานภาคประมงให้ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานของอนุสัญญาองค์การระหว่างประเทศ (International Labour Organization – ILO) และหลักการของสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน โดยไทยจะแสดงบทบาทนำในการเป็นประเทศแรกในเอเชียที่ให้สัตยาบันพิธีสารภายใต้อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคประมงในช่วงปลายเดือนมกราคมศกนี้
 
ในโอกาสนี้ นายเวลลาได้ชื่นชมการทำงานอย่างหนักและตรงไปตรงมาของไทยจนสามารถทำให้ไทยสามารถดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการขจัดการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างสมบูรณ์ และชื่นชมความสำเร็จของไทยในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายได้อย่างครบถ้วนในทุกด้าน ตลอดจนความก้าวหน้าของไทยในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานในภาคประมง ส่งผลให้เกิดการปฏิรูปประมงไทยทั้งระบบ ซึ่งเป็นผลสำเร็จของความร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือสานต่อภารกิจการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมายทั้งในระดับภูมิภาคและการส่งเสริมหลักสมุทราภิบาลในระดับโลกต่อไป
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์