หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (ซีออม) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพฯ

8 มกราคม 2019 (จำนวนคนอ่าน 307)

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจครั้งแรกในปี 2562 ด้วยการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน (ซีออม) และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 12 - 18 มกราคม 2562 ที่กรุงเทพฯ
 
ในการประชุมครั้งนี้ อาเซียนจะร่วมกับพิจารณาประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ไทยจะผลักดัน 12 ประเด็น เช่น การเตรียมความพร้อมอาเซียนรับมือการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (4IR) การส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมและรายย่อย (MSMEs) พัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให้ครบทั้งอาเซียน 10 ประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารในอาเซียน และการส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การจัดทำแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของตลาดทุนอาเซียน และการผลักดันปิดรอบการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ในปี 2562 ซึ่งอาเซียนจะมีการหารือกัน และสรุปว่าเห็นด้วยตรงกับที่ไทยเสนอหรือไม่ หรือต้องการเพิ่มเติมอะไร โดยเมื่อได้ข้อสรุปก็จะนำเสนอให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM) พิจารณาเห็นชอบต่อไป
 
นางอรมนกล่าวว่า ในช่วงการประชุมจะมีการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียน โดยจะมีการทบทวนความร่วมมือรายสาขาของอาเซียน เช่น การทบทวนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน การจัดทำระบบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าด้วยตนเองของอาเซียน การจัดทำความตกลงยอมรับร่วมในสาขายานยนต์ของอาเซียน ความร่วมมือด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน และการอำนวยความสะดวกทางการค้า ที่จะเน้นการแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี การจัดทำไกด์ไลน์ในเรื่องการใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เพื่อให้อาเซียนได้รู้ล่วงหน้า เป็นต้น ขณะเดียวกัน อาเซียนจะหารือถึงการทำแผนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 11 ประเทศ เช่น สหรัฐฯ สหภาพยุโรป จีน ญี่ปุ่น เกาหลี รัสเซีย อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และแคนาดาด้วย
 
ส่วนการเจรจา RCEP อาเซียนได้นัดหารือเพื่อเตรียมท่าทีของอาเซียนสำหรับการประชุมเจรจาจัดทำความตกลง RCEP ที่กำหนดจัดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่บาหลี อินโดนีเซีย ในช่วงการประชุมครั้งนี้ด้วย ซึ่งไทยจะใช้โอกาสในการเป็นเจ้าภาพอาเซียนผลักดันให้การเจรจาบรรลุผลสำเร็จให้ได้ภายในปีนี้ ตามที่ผู้นำอาเซียนและคู่เจรจา 6 ประเทศได้ตั้งเป้าไว้ สำหรับแผนการทำงานของกรมฯ ในปี 2562 จะเร่งรัดการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ไทยทำกับตุรกี ศรีลังกาและปากีสถาน ให้ได้ข้อสรุปและปิดรอบภายในปี 2563 เตรียมพร้อมการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) ซึ่งจะเข้าร่วมได้หลังมีรัฐบาลใหม่ การเตรียมเจรจา FTA ไทย-สหภาพยุโรป และไทย-EFTA ที่คาดว่าจะมีขึ้นหลังมีรัฐบาลใหม่ รวมทั้งจะเร่งขยายความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจกับคู่ค้า เช่น จีน กัมพูชา สปป.ลาว ในการขยายมูลค่าการค้า
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์