หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“E-Library” หรือ ห้องสมุดอิเล็กโทรนิกส์ เพื่อสนับสนุนนิสัยรักการอ่านให้คนไทยทั่วประเทศ

25 ธันวาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 562)

โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ที่ควรเข้าถึงความรู้ได้ทุกที่อย่างเท่าเทียม เพราะความรู้ที่ส่งต่อ...มีคุณค่ามากกว่าสิ่งใด
 
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการนำเข้าข้อมูลของโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Library) ว่าโครงการดังกล่าวสืบเนื่องจากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและเพื่อพัฒนาการให้องค์ความรู้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการศึกษา สาระความรู้ และหนังสือที่เป็นประโยชน์ทั่วไปอย่างไม่จำกัด เปรียบเสมือนทุกคนได้มีห้องสมุดเป็นของตนเอง สำหรับสืบค้นข้อมูลที่ต้องการจากระบบ e-Library ที่มี 2 ระบบ คือ
1. ประเภทสื่อการเรียนรู้ทั่วไป
2. ข้อมูลความรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป
 
โครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ จะช่วยลดต้นทุนการซื้อหนังสือของผู้ปกครอง ขณะเดียวกันถือเป็นการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนของครู ที่สามารถนำข้อมูลต่างๆ มาใช้ประกอบการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันพัฒนาโปรแกรมรองรับไฟล์ข้อมูลดิจิทัล จากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ
 
เชื่อว่าโครงการห้องสมุดดังกล่าว จะช่วยส่งเสริมให้เยาวชนรักการอ่าน สร้างแรงบันดาลใจ เกิดการพัฒนาตนเอง
 
ขณะนี้ หน่วยงานต่างๆ ได้ส่งไฟล์หนังสือเข้ามาแล้ว 46,666 เล่ม และในอนาคตจะมีหนังสือมากกว่า 100,000 เล่ม โดยจะทำให้ประชาชนเข้าถึงหนังสือที่น่าสนใจอย่างหลากหลาย และจะเปิดให้องค์กร ภาคประชาชนได้ร่วมนำหนังสือเข้าระบบ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้คัดเลือกเนื้อหาก่อนการอัพโหลด
 
ทั้งนี้ จะเป็นการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ครั้งสำคัญของประเทศ และเป็นการปฏิรูปกระบวนการศึกษาอย่างแท้จริง
 
การมีหนังสือเป็นทรัพยากรสำคัญ อยากให้ลองมองย้อนกลับไปตอนเด็กๆ ห้องสมุดของท่านใหญ่แค่ไหน เพราะหนังสือต้องลงทุนเป็นหลักร้อย หลักพัน รัฐบาลจึงดำเนินการให้อนาคตหนังสือทุกเล่มต้องเข้าถึงได้ พัฒนาให้เป็น 4.0 ให้เป็นห้องสมุดที่เด็กตื่นตาตื่นใจ
 
สำหรับโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National e-Library) จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน พร้อมตั้งเป้าหมาย เปิดตัวโครงการในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2562 โดยมีหนังสืออ่านนอกเวลา และหนังสือที่น่าสนใจหลายเล่ม อาทิ นิทานเวตาล เอมิลยอดนักสืบ ศิลปะการสร้างวินัยที่ชนะใจลูก
 
 
ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์