หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> มาเลเซีย (Malaysia)
การคมนาคมทางถนนในมาเลเซีย

14 เมษายน 2015

การคมนาคมทางถนนในมาเลเซีย

โดย สำนักงาน ก.พ.
มาเลเซียเป็นประเทศที่มีระบบโครงข่ายถนนที่สมบูรณ์และก้าวหน้าที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ.2552 มาเลเซียมีถนนลาดยางความยาว 50,214.6 กิโลเมตร (รวมทางด่วน 1,471.6 กิโลเมตร) ถนนไม่ลาดยางความยาว 15,942 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 66,156.6 กิโลเมตร มีทางหลวงจากเหนือจรดใต้ จากชายแดนไทยถึงสิงคโปร์เป็นระยะทาง 850 กิโลเมตร ถนนในมาเลเซียตะวันตกจะครบสมบูรณ์กว่า
ถนนในมาเลเซียตะวันตก สามารถแบ่งได้ดังนี้

1.ทางด่วนแบ่งเป็นสองเส้นทางหลัก
-เส้นทางสายเหนือ-ใต้ มีระยะทางประมาณ 880 กิโลเมตร เริ่มจากบูกิตกายูฮิตัมผ่านจีรากุรุน บัตเตอร์เวอร์ธ จักกัตเยอร์อิโปร์ ตัมยุงมาลิน กัวลาลัมเปอร์เซเรมปัน อาเยอร์ฮิตัม เชอไน ยะโฮร์บารู
-เส้นทางสายตะวันออก-ตะวันตก มีระยะทางประมาณ 135 กิโลเมตรเริ่มจากเมืองกริก รัฐเปรัคไปรัฐกลันตัน
2.ทางหลวงแผ่นดิน (Malaysian Federal Roads System)
3.ทางหลวงของรัฐต่างๆ (Malaysian National Roads System)

www.aseanthai.net
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์