หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การลงนามข้อตกลงเสริมระหว่างไทยกับออสเตรเลียว่าด้วยโครงการความร่วมมืออาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์

29 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 743)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นสักขีพยานการลงนามข้อตกลงเสริมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียว่าด้วยโครงการความร่วมมืออาเซียน – ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Subsidiary Arrangement between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of Australia relating to the ASEAN – Australia Counter-Trafficking ("ASEAN – ACT”) Program) โดยนางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย และนาย Paul Robilliard เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย เป็นผู้ลงนามฝ่ายออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์ของไทยเข้าร่วม อาทิ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กองทัพเรือ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบังคับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และกองบังคับการตำรวจน้ำ
 
โครงการ ASEAN - ACT มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 10 ปี ใน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย สปป.ลาว เมียนมา ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม มีวัตถุประสงค์เพื่อลดเหตุจูงใจและโอกาสในการค้ามนุษย์ทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาค รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กระบวนการบังคับใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายไทยในการสืบสวนสอบสวน ดำเนินคดี และพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ไทยเป็นประเทศแรกในอาเซียนที่ลงนามข้อตกลงโครงการนี้
 
ไทยกับออสเตรเลียมีความร่วมมือด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์มาเป็นเวลา 15 ปี ภายใต้ 3 โครงการความร่วมมือ ได้แก่ Asia Regional Cooperation to Prevent Trafficking Program (ARCPPT) (ปี 2546 – 2549) Asia Regional Trafficking in Persons Project (ARTIP) (ปี 2549 – 2555) และล่าสุดโครงการออสเตรเลีย – เอเชีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (Australia – Asia Program to Combat Trafficking in Persons (AAPTIP)) ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการระหว่างปี 2556 – 2561 และจะสิ้นสุดโครงการในวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยโครงการ ASEAN – ACT จะต่อยอดจากโครงการที่ผ่านมาและจะเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 256 เป็นต้นไป
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์