หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-เยอรมนีมุ่งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนและรอบด้าน

29 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 634)

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักนายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือกับ ดร. อังเกลา แมร์เคล นายกรัฐมนตรีสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ไทย-เยอรมนี มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในหลากหลายสาขา รวมทั้งการลงทุนของนักลงทุนในเยอรมนี ทั้งนี้ ไทยและเยอรมนีได้ร่วมมือกันทั้งในกรอบทวิภาคี ภูมิภาค และร่วมกันแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นข้อกังวลของประชาคมโลก เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การค้าโลก รวมถึงการสร้างเสริมการเชื่อมโยงในทุกมิติ ทั้งนี้ เยอรมนีถือเป็น 1 ในพันธมิตรที่ยาวนานและสำคัญที่สุดของไทยในยุโรป โดยมีความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันยาวนานถึง 156 ปี ไทยและเยอรมนีตั้งเป้าเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันให้ถึง 1.5 หมื่นล้านยูโรภายในปี 2563

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าพร้อมส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนผ่านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เยอรมนีเป็นต้นแบบการพัฒนาของไทยในหลายด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยไทยหวังที่จะเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับเยอรมนีในทุกด้าน โดยเฉพาะทางเศรษฐกิจ ด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทั้งนี้ เยอรมนีเป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจของไทยในการขับเคลื่อนสู่อุตสาหกรรม 4.0 และในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปีหน้า ไทยพร้อมขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและเยอรมนี รวมทั้งการแก้ปัญหาที่อยู่ในความสนใจของโลก เช่น สิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์