หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไฟเขียวต่างชาติลงทุนในไทยเดือนพ.ย. 23 ราย นำเงินเข้า 262 ล้าน

27 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 317)

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เปิดเผยว่า เดือนพฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าว 23 ราย ประกอบธุรกิจในไทย โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น เนเธอร์แลนด์ และสิงคโปร์ ซึ่งมีการนำเงินเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจกว่า 262 ล้านบาท และส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานคนไทย 150 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุน โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย เช่น องค์ความรู้การพัฒนาสารหล่อเย็นสำหรับเครื่องยนต์ ชนิด Inorganic Additive Technology องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการพิมพ์หมึก Evoglide บนผิวลูกสูบ องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี การผลิต และการติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้ากำลัง (electrical power supply system) องค์ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรในกลุ่มบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์การแพทย์ (MCP Training) องค์ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการติดตั้ง ทดสอบ ปรับปรุงซ่อมแซมและบำรุงรักษาของเครื่องจักร อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีและชิ้นส่วนสำหรับการขึ้นรูปโลหะ เป็นต้น

สำหรับธุรกิจที่คนต่างด้าวได้รับอนุญาต ได้แก่
1. ธุรกิจบริการให้แก่บริษัทในเครือ ในกลุ่ม จำนวน 11 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 167 ล้านบาท คือ บริการให้กู้ยืมเงิน บริการด้านการบริหารจัดการ ติดต่อประสานงาน และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อขาย และขนส่งปิโตรเลียม บริการด้านการรับ-ส่งวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องมือแพทย์ บริการให้เช่าพื้นที่อาคารโรงงานบางส่วน พร้อมทั้งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก และหมู่เกาะเคย์แมน

2. ธุรกิจบริการให้แก่ลูกค้า จำนวน 8 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 38 ล้านบาท ได้แก่ บริการตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ บริหารจัดการและแก้ไขปัญหาทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กร บริการรับจ้างผลิตเคมีภัณฑ์ประเภทต่าง ๆ บริการชุบเคลือบลูกสูบ บริการติดตั้ง ทดสอบการทำงาน ซ่อมแซมบำรุงรักษา และปรับปรุงแก้ไขระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้ากำลัง ให้เช่าถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงบริการให้เช่าช่วงพื้นที่โกดังจัดเก็บสินค้า โดยส่วนใหญ่เป็นคนต่างด้าวจากประเทศเนเธอร์แลนด์ ฮ่องกง และสหราชอาณาจักร

3. ธุรกิจนายหน้า/ค้าปลีก จำนวน 4 ราย มีเงินลงทุนจำนวน 57 ล้านบาท ได้แก่ นายหน้าจำหน่ายห้องเลเซอร์ เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือ ชิ้นส่วน และซอฟต์แวร์สำหรับการเชื่อม ตัดและขึ้นรูปโลหะ การค้าปลีกเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานขุดเจาะและงานก่อสร้าง การค้าปลีกเครื่องจักรสำหรับใช้ในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์พลาสติก เครื่องจักรผนึกบรรจุภัณฑ์ เครื่องจักรสำหรับบรรจุด้วยระบบสุญญากาศ การค้าปลีกแม่พิมพ์ และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงานที่ใช้ผลิตชิ้นส่วนยานพาหนะชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และตัวอย่างชิ้นงานที่ขึ้นรูปแล้ว โดยเป็นคนต่างด้าวจากประเทศสิงคโปร์ สมาพันธรัฐสวิส และญี่ปุ่น

ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-พ.ย.) คณะกรรมการฯ ได้อนุญาตให้คนต่างด้าวลงทุนในไทยรวม 252 ราย ลดลง 4% เงินลงทุน 10,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51% เนื่องจากในปี 2561 มีต่างชาติลงทุนประกอบธุรกิจที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เช่น บริการออกแบบทางวิศวกรรมและติดตั้งเหล็กโครงสร้างรูปพรรณและผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริการออกแบบ จัดหา ก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ เป็นต้น


ที่มา : กระทรวงพาณิชย์
กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์