หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ

27 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 358)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดฉากจัดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ (SEOM Retreat) ระหว่างวันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน กรุงเทพฯ หลังจากไทยรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์
 
นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมด้านเศรษฐกิจครั้งแรกของไทยในฐานะประธานอาเซียน ปี 2562 โดยเป็นการประชุม Retreat หรือ การประชุมอย่างไม่เป็นทางการของระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของอาเซียน ซึ่งจะเน้นการหารือแผนการทำงานของอาเซียนในปี 2562 โดยไทยจะนำเสนอประเด็นด้านเศรษฐกิจที่ต้องการให้อาเซียนร่วมกันผลักดันและดำเนินการให้สำเร็จในปี 2562 ภายใต้แนวคิด "ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล และยั่งยืน (Advancing Partnership for Sustainability)” ที่นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ประกาศไว้ในระหว่างพิธีรับตำแหน่งประธานอาเซียนต่อจากสิงคโปร์ในการประชุมผู้นำอาเซียนที่ผ่านมา โดยมีประเด็นด้านเศรษฐกิจที่จะผลักดัน 12 ประเด็น ภายใต้ 3 ด้านหลัก ได้แก่
 
(1) รองรับอนาคต (Future-Orientation) เช่น การเตรียมความพร้อมของอาเซียนในการรับมือกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4
(2) ความเชื่อมโยง (Enhanced-Connectivity) เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว ให้ครบทั้งอาเซียน 10 ประเทศ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และการเร่งสรุปผลการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค หรืออาร์เซป ให้ได้ในปี 2562 ตามที่ผู้นำอาร์เซปได้ มอบหมายไว้ และ
(3) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainability) เช่น การส่งเสริมพลังงานหมุนเวียน การประมงที่ยั่งยืน เป็นต้น ซึ่งหากที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันหรือมีคำแนะนำเพิ่มเติม ก็จะนำไปปรับปรุงเพื่อเตรียมเสนอให้ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเห็นชอบ และประกาศเป็นประเด็นที่เสาเศรษฐกิจอาเซียนจะร่วมผลักดันให้ประสบความสำเร็จในปี 2562 ต่อไป
 
นางอรมน เสริมว่า หลังจากการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียนอย่างไม่เป็นทางการในเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการประชุมอาเซียนด้านเศรษฐกิจที่กระทรวงพาณิชย์จะเป็นเจ้าภาพในปี 2562 เช่น การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจอาเซียน การประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน และการประชุมคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็นต้น
 
ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2561 (มกราคม-กันยายน) มีมูลค่าการค้ารวมระหว่างกัน 85,127 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้าร้อยละ 14.7 โดยอาเซียนยังครองตำแหน่งเป็นประเทศคู่ค้าอันดับ 1 ของไทย ด้วยสัดส่วนการค้ามากถึงร้อยละ 22.6 รองลงมาเป็นประเทศจีน (ร้อยละ 15.7) และญี่ปุ่น (ร้อยละ 11.8) โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในช่วง 9 เดือนแรก ของปี 2561 มูลค่า 51,036.9 ล้านเหรียญสหรัฐ นำเข้า 34,090.4 ล้านเหรียญสหรัฐ
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์