หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การแข่งขันยกระดับมาตรฐานฝีมือครัวไทยสู่ครัวโลก

25 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 434)

ก.แรงงาน มุ่งเน้นนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน พัฒนาศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทยในไต้หวัน ยกระดับมาตรฐานฝีมือครัวไทยสู่ครัวโลก

 

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้มีนโยบายยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นแรงงานคุณภาพ (Super Worker) เพื่อให้มีผลิตภาพแรงงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานแรงงานไทย ไทเป ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานของไทย จัดโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในไต้หวัน สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนสอนทำอาหาร Yamicook  ไทเป ไต้หวัน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี อาจหาญณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านอาหารไทยจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ทำการอบรมและทดสอบฝีมือแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ

สำหรับโครงการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในไต้หวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกของรัฐบาลและส่งเสริมการขยายตลาดแรงงานอาชีพพ่อครัวแม่ครัวไทยให้แพร่หลายในไต้หวัน ซึ่งมีผู้สมัครเข้าอบรมและทดสอบเป็นคนไทยที่ทำงานในร้านอาหารหรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับอาหารไทยในไต้หวัน จำนวน 30 คน ถือเป็นรุ่นที่ 2 ที่ สนร.ไทเปได้ดำเนินการ ซึ่งผู้เข้าอบรมได้ผ่านการทดสอบทั้งหมด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สนร.ไทเป ได้รับเกียรติจากนายภูบดี ลออเงิน รองผู้อำนวยการใหญ่ฯ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ไทเป เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแก่ผู้ผ่านการทดสอบ จำนวน 30 คน

 
 

ที่มา : www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์