หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> อินโดนีเซีย (Indonesia)
ข้อควรรู้เมื่อเข้าร้านอาหารในอินโดนีเซีย

5 ตุลาคม 2015

ข้อควรรู้เมื่อเข้าร้านอาหารในอินโดนีเซีย

- ควรชำระค่าอาหารในร้านค้าขนาดเล็กด้วยเหรียญ หรือธนบัตรย่อย ควรมีเงินสดเป็นเหรียญและธนบัตรย่อยติดตัวไว้บ้าง โดยเฉพาะเวลาเดินทางออกนอกเมือง เนื่องจากร้านค้ามักไม่มีเงินทอน
 
- ควรให้ทิปในร้านอาหาร/โรงแรมใหญ่ ประมาณร้อยละ 5-10 ตามความพอใจ ในการให้บริการทั้งนี้ขึ้นอยู่กับราคาอาหารด้วย หากอาหารราคาสูงอยู่แล้ว อาจลดสัดส่วนของการให้ทิปลงได้
- ควรตรวจสอบราคาอาหารเอเซียหรือตะวันตกในภัตตาคาร ซึ่งราคาอาหารที่เหมาะสมเป็นดังนี้

ราคาแพง 26-50 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาปานกลาง 10-25 ดอลลาร์สหรัฐ
ราคาถูก ไม่เกิน 10 ดอลลาร์สหรัฐ


โดย สำนักงาน ก.พ.


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์