หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจง รับการลงทุน-กู้เงินจีน มีกลไกรองรับพร้อม

20 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 740)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ แจง รับการลงทุน-กู้เงินจีน มีกลไกรองรับพร้อม

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ชี้แจงประเด็น "ข้อวิจารณ์การเปิดรับการลงทุนและการกู้เงินจากจีน” การเซ็นเสรีการค้ากับจีน ทำให้ไทยขาดดุลจีนเป็นอย่างมาก และจีนขนส่งสินค้าราคาถูกจำนวนมากส่งเข้ามาขายในไทย ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ตามที่ เดอะสเตรตไทม์ส สื่อของประเทศสิงคโปร์ รายงานอ้างอิงบทบรรณาธิการของเดอะเนชั่น ซึ่งกล่าวถึงกรณีรัฐบาลเปิดรับการลงทุนและการกู้ยืมเงินจากจีน ภายใต้การผลักดันของรัฐบาลจีนในโครงการเส้นทางสายไหม หรือ Belt and Road และมีประเด็นกังวลว่า การเซ็นเสรีการค้ากับจีน ทำให้ไทยขาดดุลจีนเป็นอย่างมาก นั้น
 
ข้อเท็จจริง ดังนี้
 
FTA อาเซียน - จีน เป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมมูลค่าการค้าระหว่างกัน โดยเฉพาะการส่งออกของไทยไปจีน ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา (2546 - 2560) ขยายตัวถึงร้อยละ 530 ซึ่งเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบธุรกิจและผู้ส่งออกของไทยอย่างมาก และแม้ว่าการนำเข้าของไทยจากจีนในช่วง 15 ปี ภายใต้ FTA อาเซียน – จีน จะมีการเติบโตเพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในประเทศและส่งออกไปต่างประเทศ  ซึ่งเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมของไทย
 
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการไทยมีความกังวลว่าสินค้านำเข้าจากจีนจะก่อให้เกิดความเสียหายกับอุตสาหกรรมของไทย กระทรวงพาณิชย์มีมาตรการรองรับปัญหาดังกล่าว ได้แก่ มาตรการปกป้อง (Safeguard) มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Anti-Dumping: AD) และมาตรการต่อต้านการอุดหนุน (Countervailing Measures: CVD) กับสินค้าที่ทะลักเข้ามา เพื่อเก็บภาษีเพิ่มเติมกับสินค้าจากจีนได้
 
ในขณะเดียวกัน กระทรวงพาณิชย์มีกลยุทธ์ในการผลักดันการส่งออกสินค้าและบริการของไทยเชิงรุกทั้งทางกายภาพ (Physical) และตลาดดิจิทัล (Digital Market) ผ่านช่องทางการค้าสมัยใหม่ อาทิ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) และการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางการค้าให้กับผู้ประกอบการไทย

ที่มา : www.thaigov.go.th     


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์