หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-จีน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการค้า ตั้งเป้าหมาย 140,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2564

16 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 666)

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือ Corridor Meeting กับนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ Suntec สาธารณรัฐสิงคโปร์ ทั้งสองฝ่ายได้แสดงความยินดีกับพัฒนาการของภายในประเทศของกันและกัน โดยนายกรัฐมนตรีของจีนแสดงความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือไทย-จีนจะรุ่งเรืองต่อไปในอนาคต เนื่องจากทั้งสองประเทศไม่มีปัญหาระหว่างกัน นอกจากนี้ สองฝ่ายได้แสดงเจตนารมณ์ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายการค้าทวิภาคี 140,000 ล้านดอลลาห์สหรัฐฯ ภายในปี 2564 ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว ขณะที่นายกรัฐมนตรีจีนยินดีสนับสนุนการท่องเที่ยวระหว่างกัน และย้ำว่าไทยยังเป็นประเทศหลักในการท่องเที่ยวของจีนต่อไป

นายกรัฐมนตรีแสดงความยินดีต่อการเปิดใช้สะพานกวางตุ้ง ฮ่องกง มาเก๊า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเชื่อมโยงกันระหว่างพื้นที่ Greater Bay Area & Pan Pearl River Delta และหวังว่าจะมีการส่งเสริมความเชื่อมโยงของภูมิภาคดังกล่าวกับไทยและอาเซียนในอนาคต นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของจีนยังแสดงความพร้อมที่จะขับเคลื่อนความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับไทยในปีหน้าทีไทยเป็นประธานอาเซียน เพื่อให้บรรลุข้อตกลงต่าง ๆ ร่วมกันรวมถึง RCEP ด้วย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์