หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 26 และการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 30

15 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 685)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ครั้งที่ 26 (26th APEC Economic Leaders’ Meeting) ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงพอร์ตมอร์สบี รัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ในโอกาสเดียวกัน นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนางสาวอรุณี พูลแก้ว รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ มีกำหนดการเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีเอเปก ครั้งที่ 30 (30th APEC Ministerial Meeting) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 
ปาปัวนิวกินีในฐานะเจ้าภาพการประชุมเอเปก ประจำปี 2561 กำหนดหัวข้อหลักในการประชุม คือ "การสร้างโอกาสอย่างครอบคลุมเพื่อเปิดรับอนาคตทางดิจิทัล”  (Harnessing Inclusive Opportunities, Embracing the Digital Future) โดยเน้นประเด็นสำคัญ (priorities) 3 ประการ ได้แก่
(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงและส่งเสริมการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาค
(2) การส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมและยั่งยืน และ
(3) การเสริมสร้างการเจริญเติบโตอย่างครอบคลุมผ่านการปฏิรูปโครงสร้าง
 
กำหนดการประชุมที่สำคัญจะประกอบด้วย การประชุมรัฐมนตรีเอเปก ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 แบบเต็มวัน และการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปก ระหว่างวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2561 โดยในช่วงบ่ายของวันที่ 17พฤศจิกายน 2561 นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการพบปะหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกกับสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปก (ABAC) และการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและผู้นำกลุ่มประเทศหมู่เกาะแปซิฟิก (Pacific Islands Countries)
 
จากนั้น ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือในช่วงที่ 1 (Retreat I) ภายใต้หัวข้อ "การเชื่อมโยงเพื่อการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมผ่านอนาคตทางดิจิทัล” (Connecting for Inclusive Growth through Digital Future) และจะกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อย่อย "การบูรณาการทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคและอนาคตของเอเปก” (Regional Economic Integration and APEC’s Future) ต่อด้วยการหารือภายใต้หัวข้อ "ส่งเสริมการเจริญเติบโตที่ครอบคลุมในยุคดิจิทัล” (Promoting Inclusive Growth in the Digital Age)
 
ไทยจะผลักดันประเด็นต่อเนื่องจากการประชุมเอเปกในปีที่ผ่านมา 5 ประเด็น ได้แก่
(1) เศรษฐกิจดิจิทัล โดยเฉพาะด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
(2) ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อต่อยอด APEC Strategy for Green, Sustainable and Innovative MSMEs ที่ไทยเป็นผู้ผลักดัน
(3) ความเชื่อมโยง โดยเน้นความสอดคล้องระหว่าง ACMECS อาเซียนและเอเปก
(4) การค้าพหุภาคี โดยเน้นย้ำท่าทีสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีและกฎเกณฑ์ภายใต้ WTO และ
(5) วิสัยทัศน์เอเปก หลังปี 2563 โดยเสนอให้เอเปกรักษาความสมดุลระหว่างประเด็นด้านการเปิดการค้าการลงทุนควบคู่ไปกับการเจริญเติบโตที่ครอบคลุม
 
นอกจากนี้ ไทยจะยกตัวอย่างการดำเนินการของไทยที่สอดคล้องกับวาระของเอเปก เช่น การส่งเสริมความเชื่อมโยงทางดิจิทัลและลดความเหลื่อมล้ำของประชาชนด้วยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและบริการต่าง ๆ เป็นต้น อนึ่ง การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกและการประชุมรัฐมนตรีเอเปก จัดขึ้นเกือบ 30 ปีแล้วและได้รับความสนใจจากผู้นำของสมาชิกเอเปกทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปก ปี 2561 ของปาปัวนิวกินี ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปาปัวนิวกินีเข้าเป็นสมาชิกเอเปกเมื่อปี 2536 สำหรับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเอเปกอีกครั้งหนึ่งในปี 2565 ต่อจากชิลี (2562) มาเลเซีย (2563) และนิวซีแลนด์ (2564)
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์