หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 21 สิงคโปร์

15 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 936)

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ 21 เพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 45 ปีแห่งมิตรภาพและความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการซันเทค สิงคโปร์ ในด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยง ไทยยินดีที่ญี่ปุ่นสนับสนุนการปฏิบัติตาม MPAC 2025 ของอาเซียน และหวังว่าอาเซียนและญี่ปุ่นจะสามารถเชื่อมโยง MPAC 2025 กับความเป็นหุ้นส่วนเพื่อโครงสร้างขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ ตลอดจนข้อริเริ่มด้านความเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาค โดยเฉพาะแผนแม่บท ACMECS และกรอบความร่วมมือประเทศลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ตลอดจนความร่วมมือภายใต้ข้อริเริ่ม 2+1 ซึ่งนำไปสู่การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนญี่ปุ่น จีนและไทย เมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ที่กรุงปักกิ่ง เพื่อนำไปสู่ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่

นายกรัฐมนตรีหวังว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากศูนย์ความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่นเพื่อพัฒนาบุคลากรความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ที่ตั้งในประเทศไทย ซึ่งจะป้องกันอาเซียนในการเข้าสู่การเป็น "ดิจิทัลอาเซียน” (Digital ASEAN) ได้อย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ไทยหวังว่าญี่ปุ่นจะสนับสนุนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะโครงการความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมร่วมกับศูนย์อาเซียนด้านต่าง ๆ ที่จะจัดตั้งที่ประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน และศูนย์อาเซียนเพื่อผู้สูงวัยอย่างมีศักยภาพและนวัตกรรม
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์