หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ม.ปลาย - อุดมศึกษา

7 พฤศจิกายน 2018

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จัดประกวดเรียงความชิงทุนการศึกษา ม.ปลาย - อุดมศึกษา

สมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จัดประกวดเรียงความในหัวข้อ "ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากการเป็นประธานอาเซียนในปี 2562” โดยผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับอุดมศึกษา ชิงทุนการศึกษารวม 50,000 บาทพร้อมกับได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ประกาศผลการตัดสินภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 08-5332-0396 ในวันและเวลาราชการ หรือ http://www.asean-thailand.org

ดาวน์โหลดประกาศ ใบสมัคร ได้ที่ลิ้งด้านล่างนี้
 

Topic
Download
เอกสารรายละเอียดและใบสมัครประกวดเรียงความ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์