หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
วฒ.เปิดแนวคิดลอยกระทง2561 เผยขอนแก่น-ระนองจัดลอยกระทงอาเซียน

5 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1151)

กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดการประชุมบูรณาการหน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงกลาโหม  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมกันวางแนวทางการจัดงานประเพณี
ลอยกระทงของประเทศให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม ภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”  เมื่อวันที่  ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รณรงค์ประชาชนไทยใช้กระทงจากวัสดุธรรมชาติ วางมาตรการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง พร้อมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญของคนไทยสะท้อนให้เห็นถึงภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทยอันงดงามที่มีคุณค่า ด้วยการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดยเฉพาะการรู้คุณค่าของน้ำที่ใช้ในการดำรงชีวิต อันมีต้นกำเนิดจากแม่น้ำลำคลอง ปรากฏในรูปแบบของพิธีกรรม การประดิษฐ์กระทง การประดับประทีปโคมไฟในยามค่ำคืน การแสดงมหรสพ และการละเล่นรื่นเริงต่าง ๆ ซึ่งในปี ๒๕๖๑ นี้ กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้กำหนดจัดงานลอยกระทงภายใต้แนวคิด "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ขอความร่วมมือใช้กระทงที่ประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่ย่อยสลายง่าย ไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ไม่เล่นพลุ ดอกไม้ไฟ โคมลอย โคมไฟ ในที่ชุมชนหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บ หรืออุบัติเหตุเพลิงไหม้ ไม่แต่งกายด้วยชุดล่อแหลม ร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนานรื่นเริงมีน้ำใจไมตรีให้กัน และเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานลอยกระทง ให้เกิดความประทับใจในประเพณีไทย และเห็นคุณค่าที่แท้จริงของประเพณีไทยต่อไป

กิจกรรมในส่วนกลางกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) และสภาวัฒนธรรมกทม. กำหนดจัดงานภายใต้ชื่องาน "ลอยกระทงปลอดภัย สืบสานวัฒนธรรมไทย ใส่ใจสายน้ำและสิ่งแวดล้อม” ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ วัดราชาธิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร ภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการคุณค่าสาระของประเพณีลอยกระทง การแสดงทางวัฒนธรรม อาทิ การแสดงนาฏศิลป์ การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจากเครือข่ายของกระทรวงวัฒนธรรม เช่น การแสดงเพลงพื้นบ้าน  การละเล่นพื้นบ้าน การจัดสาธิตอาหารพื้นบ้าน การสาธิตประดิษฐ์กระทง และการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่สอดคล้องกับประเพณีลอยกระทง  ทั้งนี้ในพิธีเปิดงานวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ศกนี้ เวลา ๑๗.๐๐ น. จะเริ่มด้วยขบวนแห่ที่รณรงค์ให้ประชาชาชนร่วมกิจกรรมลอยกระทงด้วยความปลอดภัย ร่วมสืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม และรักษาสิ่งแวดล้อม 

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ยังให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรม
ลอยกระทงของจังหวัดในส่วนภูมิภาคด้วย อาทิ จังหวัดสุโขทัย และจัดงานลอยกระทงอาเซียนที่จังหวัดขอนแก่นและระนอง เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์และสืบสานประเพณีวัฒนธรรมระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามสถานที่ต่างๆ และสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่จัดงาน โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรม สอบถามได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม ๑๗๖๕ และ เฟสบุ๊กกรมส่งเสริมวัฒนธรรม

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย จัดงานระหว่างวันที่ ๑๖-๒๕ พ.ย. ๖๑ เน้นให้ใช้วัสดุธรรมชาติ รณรงค์สืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย กิจกรรมสืบสานตำนานความเชื่อ ปฎิบัติตามพิธีกรรมอย่างเหมาะสม มีการจัดกิจกรรม อาทิ การเผาเทียนเล่นไฟ ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม การแสดงทางวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน เป็นต้น

ที่มา www.thaigov.go.th และ กระทรวงวัฒนธรรม


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์