หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
กระทรวงดิจิทัลฯ เชิญผู้แทน ITU ร่วมกิจกรรมระหว่างที่ไทยเป็นประธานอาเซียน

5 พฤศจิกายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 935)

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) พร้อมด้วย นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เดินทางไปยังนครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อร่วมการประชุมผู้มีอำนาจเต็มของสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU Plenipotentiary Conference 2018 : PP 18) หรือ ITU องค์กรผู้กำหนดมาตรฐานโทรคมนาคมโลก โดยมีผู้บริหารระดับนโยบายและผู้ที่เกี่ยวข้องจากประเทศสมาชิกของสหภาพกว่า 2,500 คนจากทั่วโลกร่วมการประชุม
 
หลังจากนั้น รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้หารือร่วมกับ Mr.Houlin Zhao เลขาธิการสหภาพโทรคมนาคมนานาชาติ (ITU Secretary General) เพื่อยืนยันบทบาทของประเทศไทยในการสนับสนุนการดำเนินงานของ ITU อย่างเต็มกำลังเพื่อการพัฒนาด้านดิจิทัล โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และในโอกาสที่ไทยจะทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี 2562 จึงได้เชิญชวนให้ ITU เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของอาเซียน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมของประเทศสมาชิก ทั้งนี้ รมว.กระทรวงดิจิทัลฯ ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการต่างๆ ที่สำคัญของประเทศไทย เช่น การพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีความสอดคล้องกับภารกิจของ ITU ดังนั้น Mr. Houlin Zhao จึงได้ให้ความสนใจ และชื่นชมในความสำเร็จของไทย พร้อมทั้งแสดงความยินดีที่จะร่วมมือและสนับสนุนประเทศไทยต่อไป

ที่มา : www.thaigov.go.th
     


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์