หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้อง ในช่วงที่ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562

30 ตุลาคม 2018

เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน ปี 2562 ครั้งที่ 4/2561 เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมของไทยในการเป็นประธานอาเซียน ก่อนที่ไทยจะรับมอบตำแหน่งประธานจากสิงคโปร์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างพิธีปิดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 33 และจะเริ่มดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม 2562
 
ที่ประชุมฯ ได้รับทราบความคืบหน้าของการเตรียมการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทยจากคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ โดยได้หารือประเด็นสำคัญ ได้แก่
1. ตราสัญลักษณ์ (Logo) ของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งจะนำมาใช้เป็นตราสัญลักษณ์ของทุกการประชุมและกิจกรรมที่จะจัดตลอดปี 2562 รวมทั้งจะปรากฏบนตราไปรษณียากรและของที่ระลึกต่าง ๆ โดยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และเครือข่ายมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผลงานชนะเลิศจากการประกวดออกแบบภายใต้โครงการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติแล้ว และมีกำหนดเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครั้งแรกในการรับมอบตำแหน่งประธานจากสิงคโปร์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ จะมีการเผยแพร่สกู๊ปพิเศษเกี่ยวกับโครงการประกวดฯ ดังกล่าวทางโทรทัศน์ และกระทรวงการต่างประเทศจะนำผลงานของผู้ส่งเข้าประกวดทั้งหมดไปจัดนิทรรศการให้ประชาชนได้รับชมอีกด้วย
 
2. การจัดทำเว็บไซต์กลาง เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดการ ข่าวการประชุม การส่งภาพข่าว การลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและสื่อมวลชน และการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ
 
3. แนวคิดหลัก (Theme) ซึ่งจะให้ความสำคัญกับเรื่องการเป็นหุ้นส่วนและการก้าวไปข้างหน้าด้วยกัน เพื่อสร้างประชาคมอาเซียนที่มีความยั่งยืน มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมองไปสู่อนาคต โดยที่ประชุมพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างแนวคิดหลักกับสามเสาความร่วมมือของอาเซียน และเอกสารผลลัพธ์ต่าง ๆ ตลอดช่วงที่ไทยดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน และมีกำหนดเปิดตัวแนวคิดหลักของไทยในพิธีรับมอบตำแหน่งประธานจากสิงคโปร์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561
 
4. แผนการจัดประชุม การเตรียมการด้านสถานที่จัดการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 34 และ 35 และการจัดประชุมอื่น ๆ ซึ่งจะมีไม่น้อยกว่า 170 การประชุมตลอดทั้งปี และการเตรียมการต้อนรับผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานที่จะเป็นโอกาสให้ผู้แทนจากภาคเอกชนได้มีส่วนร่วม และแผนการจัดประชุมในรูปแบบที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green meeting)
 
5. การจัดทำแผนประชาสัมพันธ์ จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกรูปแบบ โดยเฉพาะสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งได้มีการตั้งบัญชี social media สำหรับการเป็นประธานอาเซียนของไทยโดยเฉพาะ และจะเปิดตัวพร้อมกับเว็บไซต์กลาง ตราสัญลักษณ์ และแนวคิดหลัก นอกจากนี้ ในปี 2562 จะมีการจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเพื่อสร้างความตระหนักรู้ตลอดทั้งปี เช่น การจัดประกวดภาพถ่าย เป็นต้น
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์