หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

รอบรู้อาเซียน >> ฟิลิปปินส์ (Philippines)
การติดต่อราชการที่ฟิลิปปินส์

12 ตุลาคม 2015

การติดต่อราชการที่ฟิลิปปินส์

-ควรแต่งกายอย่างสุภาพเรียบร้อยในการติดต่อสถานที่ราชการ

-ควรทราบว่าเมื่อไปติดต่อหน่วยงานราชการและสำนักงานของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โดยปกติจะเปิดทำการ วันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 09.30-16.30 น.

-ควรสังเกตการเรียกชื่อเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น เจ้าหน้าที่ที่มียศชั้นอย่างทหาร ตำรวจ ควรเรียกยศนำหน้า ชื่อให้ถูกต้อง เช่น พลตรี ทอม หรือ General Tom


โดย สำนักงาน ก.พ.

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์