หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ยอกยาการ์ตา นครแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN City of Culture)

25 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1092)

รมว.วธ.เข้าร่วมพิธีประกาศให้เมืองยอกยาการ์ตาเป็นนครแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN City of Culture)
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย เข้าร่วมพิธีประกาศให้เมืองยอกยาการ์ตาเป็นนครแห่งวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN City of Culture) และเวลา 14.15 น. ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนฯ และจีน ครั้งที่ 4 และเวลา 15.30 น. ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนฯ และญี่ปุ่น ครั้งที่ 3 และเวลา 16.00 น. ร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนฯ และเกาหลี ครั้งที่ 3 โดยมี นางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษางานด้านต่างประเทศสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากหลายประเทศ ณ Hyatt Regency Hotel เมืองยอคยาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ที่มา : www.thaigov.go.th


กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์