หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
พาณิชย์ เตรียมลงพื้นที่ อ.เชียงของ หาแนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดน

25 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 653)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ จะประชุมหารือรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องและลงพื้นที่สำรวจบริเวณอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีพรมแดนติดกับ สปป.ลาว และมีเส้นทาง R3A ผ่าน เพื่อเชื่อมสู่จีนตอนใต้ ในวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ตามโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดน ภายใต้กรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง (Mekong-Lancang Cooperation: MLC) ระหว่างสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ จีน ไทย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา และเวียดนาม
 
การลงพื้นที่ดังกล่าว เป็นผลมาจากการที่ไทยเป็นประเทศที่ได้รับจัดสรรเงินกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ให้ศึกษาและพัฒนาให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดน (Cross Border Economic Zone) ระหว่างสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจะเปิดรับฟังความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้อง ทั้งจากส่วนกลางและในพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เรื่อง "ศักยภาพและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน”
 
ชียงรายเป็น 1 ใน 10 จังหวัด ที่รัฐบาลประกาศให้เป็นพื้นที่เป้าหมายของการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยปัจจุบันหน่วยงานในพื้นที่ได้พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการขยายตัวของการค้าและการลงทุน รวมทั้งอยู่ระหว่างก่อสร้างศูนย์เปลี่ยนถ่ายการขนส่งสินค้า และเปิดให้บริการ One Stop Service ด้านการลงทุน ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงของ พื้นที่ดังกล่าวจึงมีศักยภาพที่จะสามารถพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมข้ามพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มแม่โขง-ล้านช้าง ให้ประสบความสำเร็จได้ เช่นเดียวกับที่มีประเทศในกลุ่มแม่โขง-ล้านช้าง บางประเทศได้จัดทำเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างกันแล้ว เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมระหว่างบ่อหาน (โมฮั่น) ของจีน และบ่อเต็นของ สปป.ลาว
 
ทั้งนี้ ที่ผ่านมาในปี 2560 การค้าระหว่าง 6 ประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง มีมูลค่ากว่า 220,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 16 และในช่วง 4 เดือนแรก (มกราคม-เมษายน) ของปี 2561 มีมูลค่าการค้าระหว่างกัน 79,750 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวถึงร้อยละ 24.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยประเทศสมาชิกแม่โขง-ล้านช้าง ได้ตั้งเป้าที่จะขยายการค้าระหว่างกันเป็น 250,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2563
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์