หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี

18 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 236)

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561) พลเรือเอก ฟิลลิป เอส เดวิดสัน (Adm. Philip S. Davidson) ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด - แปซิฟิก เข้าเยี่ยมคารวะ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล ในฐานะแขกของกองทัพไทย ไทยและสหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่ยาวนาน ทั้งสองฝ่ายต่างมีส่วนสำคัญในการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงในเอเชีย และเชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกองทัพไทย – สหรัฐฯ จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือของสองประเทศให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อความมั่นคงร่วมกันของทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะรักษาความสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนการเยือน และกลไกความร่วมมือต่าง ๆ อาทิ การศึกษา การฝึก การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง ให้ใกล้ชิดเช่นนี้ต่อไป เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีชื่นชมสหรัฐฯ ที่รักษาความต่อเนื่องของการพัฒนาบุคลากรและการฝึกร่วม โดยเฉพาะ โครงการฝึกร่วม Cobra Gold ซึ่งเป็นการฝึกร่วมพหุภาคีที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ ในภูมิภาคเอเชีย มีส่วนสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงในภูมิภาค การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ รวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถและความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ยินดีที่ไทยจะได้ดำรงตำแหน่งประธานอาเซียนในปีหน้า และเป็นประธานร่วมกับสหรัฐฯ Esperts’ Working Group on Maritime Security ระหว่างปี 2563 – 2565 ภายใต้กรอบ ASEAN Defense Minister’s Meeting Plus (ADMM Plus) หวังว่าทั้งสองประเทศจะได้ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทะเลกับประเทศในภูมิภาคแปซิฟิกอื่น ๆ มากยิ่งขึ้น

ทั้งสองฝ่ายหารือถึงความร่วมมือในการต่อต้านการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และความมั่นคงทางไซเบอร์ โดยต่างเห็นพ้องว่ากลุ่มก่อการร้ายข้ามชาติและลัทธิสุดโต่งเป็นภัยคุกคามที่สำคัญของโลก ความร่วมมือระหว่างมิตรประเทศเป็นสิ่งสำคัญ จึงควรเพิ่มพูนความร่วมมือด้านข่าวกรองและการต่อต้านการก่อการร้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ที่ผ่านมาหน่วยข่าวกรองของทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง จึงหวังว่าสหรัฐฯ จะสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถและศักยภาพของหน่วยงานไทย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้สามารถรับมือกับความท้าทายใหม่ ๆ ซึ่งผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐอเมริกาภาคพื้นอินโด – แปซิฟิก ยินดีอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนไทยในด้านดังกล่าว

ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์