หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรป ครั้งที่ 12

16 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 940)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และคณะ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 12 (ASEM12) ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียม ระหว่างวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561 ตามคำเชิญของนายโดนัลด์ ทุสก์ (Donald Tusk) ประธานคณะมนตรียุโรป และนายฌอง-โคลด ยุงเคอร์ (Jean-Claude Juncker) ประธานคณะกรรมาธิการยุโรป
 
การประชุมผู้นำเอเชีย - ยุโรปจัดขึ้นเป็นประจำทุกสองปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปได้แลกเปลี่ยนความเห็นต่อสถานการณ์และพัฒนาการด้านเมืองความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมของโลกและของสองภูมิภาค และเพื่อกำหนดทิศทางและแนวนโยบาย เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ส่งเสริมความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน โดยสหภาพยุโรปในฐานะเจ้าภาพของการประชุม ASEM12 ได้กำหนดหัวข้อหลักของการประชุมฯ คือ "ยุโรปและเอเชีย: หุ้นส่วนระดับโลกเพื่อความท้าทายระดับโลก” โดยมีผู้นำจากประเทศในเอเชียและยุโรป 51 ประเทศ และ 2 องค์กร ได้แก่ สหภาพยุโรปและสำนักเลขาธิการอาเซียน เข้าร่วม
 
การเข้าร่วมการประชุมของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในเวที ASEM โดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมเต็มคณะเพื่อแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการเติบโตที่ครอบคลุมและความเชื่อมโยงอย่างยั่งยืน เพื่อสนับสนุนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 และแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้นำอื่น ๆ ในการส่งเสริมความร่วมมือพหุภาคีต่อสถานการณ์ในภูมิภาคและของโลกในช่วงการประชุมหารืออย่างไม่เป็นทางการด้วย นอกจากนี้ ภายหลังการประชุม ASEM12 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าร่วมการประชุมผู้นำสหภาพยุโรป – อาเซียน (EU-ASEAN Leaders’ Meeting) ซึ่งจะเป็นการหารือเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสหภาพยุโรป ในด้านต่าง ๆ โดยไทยจะเข้าร่วมการประชุมในฐานะที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี 2562 และยังมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับผู้นำของประเทศยุโรปและเอเชียอีกหลายประเทศ
 
อนึ่ง ระหว่างการประชุมเอเชีย - ยุโรปครั้งนี้ ฝ่ายเจ้าภาพยังมีการจัดการประชุมและกิจกรรมคู่ขนาน ซึ่งมีผู้แทนจากไทยและผู้มีส่วนได้เสียจากประเทศสมาชิก ASEM เข้าร่วม อาทิ การประชุม ASEM Parliamentary Meeting ครั้งที่ 10 (10th ASEM Parliamentary Meeting - ASEP10) ของผู้แทนรัฐสภา ASEM การประชุม ASEF Young Leaders Summit ครั้งที่ 3 (3rd ASEF Young Leaders Summit - ASEFYLS3) ของผู้แทนเยาวชน โดยมีเยาวชนไทยเข้าร่วมจำนวน 2 คน ตลอดจนการจัดเทศกาลวัฒนธรรม ASEM Cultural Festival ในหัวข้อ "Europe meets Asia, Asia meets Europe” ซึ่งเปิดโอกาสให้ศิลปินของทั้งเอเชียและยุโรปได้แลกเปลี่ยนและนำเสนอผลงานศิลปะ รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมของสมาชิก ASEM อีกทางหนึ่ง โดยจะมีนักแสดงทางวัฒนธรรมจากไทยเข้าร่วมด้วย
 
 
ที่มา : กระทรวงการต่างประเทศ

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์