หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
“พาณิชย์” ยกระดับการให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า e-Form D ส่งออกไปอาเซียน

10 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 802)

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ จะให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Form D ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม ภายใต้ระบบ ASEAN Single Window (ASW) หรือที่เรียกว่า e-Form D ASW อย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยจะใช้ระบบการขอหนังสือรับรองด้วยระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Signature – DS) เพียงอย่างเดียว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดต้นทุนให้แก่ผู้ประกอบการ และยังเป็นการยกระดับงานบริการด้วยนวัตกรรมดิจิทัลของกรมฯ
 
"ที่ผ่านมา กรมฯ ได้ให้บริการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (EDI) ซึ่งระบบนี้ ผู้ประกอบการยื่นคำขอจากที่บ้านหรือที่ทำงาน แล้วนำเอกสารตัวจริงมาให้เจ้าหน้าที่สแกน และรับ Form D ที่เป็นกระดาษ ต่อมาเดือนมกราคม 2561 ได้พัฒนาระบบใหม่ ขอ Form D ด้วยระบบ Digital Signature โดยผู้ประกอบการยื่นผ่านออนไลน์เหมือนเดิม แล้วสแกนเอกสารหลักฐานเข้าสู่ระบบ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ถ้าถูกต้องก็ออก e-Form D ให้ แล้วส่งไปที่ศุลกากรประเทศปลายทางเลย ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลามารับ Form D รูปแบบกระดาษที่กรมฯ อีก ซึ่งได้ทำควบคู่กันมา แต่ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป จะเหลือเพียงระบบเดียว ให้ยื่นผ่านออนไลน์เท่านั้น”
 
นายอดุลย์กล่าวว่า ในช่วง 10 เดือนของปี 2561 (ม.ค.–ก.ย.) กรมฯ ได้ออกหนังสือรับรอง Form D ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียน 4 ประเทศ ซึ่งเป็นประเทศนำร่อง ได้แก่ สิงคโปร์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และเวียดนาม จำนวนทั้งสิ้น 222,795 ฉบับ โดยแยกเป็นการยื่นคำขอผ่านระบบ EDI จำนวน 120,735 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วน 54.19% และยื่นคำขอผ่านระบบ Digital Signature จำนวน 102,060 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วน 45.81% หรือเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 41,946 ฉบับ
 
ทั้งนี้ ล่าสุดกรมฯ อยู่ระหว่างการทดสอบการส่งข้อมูล e-Form D กับบรูไน และจะเริ่มทดสอบกับฟิลิปปินส์และกัมพูชาในลำดับถัดไป ส่วนอีก 2 ประเทศที่เหลือ คือ สปป.ลาว และเมียนมา จะเข้าไปช่วยเหลือพัฒนาระบบและหาทางเชื่อมต่อไป ส่วนผลการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า Form D ไปยังประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 9 ประเทศ ตั้งแต่มกราคม – กันยายน 2561 ทั้งการขอหนังสือรับรองผ่านระบบ e-Form D และการยื่นขอแบบกระดาษ มีปริมาณทั้งสิ้น 283,042 ฉบับ คิดเป็นสัดส่วน 33.46% ของการออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าทั้งหมด
 
สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการขอใช้บริการออกหนังสือรับรองฯ Form D ด้วยระบบ Digital Signature ในการส่งออกสินค้าไปยังประเทศอาเซียน จะต้องเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าใช้งาน e-Form D ASW โดยติดต่อขอใบรับรอง Digital Certification จาก TOT CA (www.ca.tot.co.th) หรือ CAT CA (www.thaipki.com) โดยต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์