หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
มหกรรมผ้าไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8

10 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 1096)

วันนี้ (9 ตุลาคม 2561) ณ ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเดินแบบผ้าไหม ร่วมกับคณะทูตนุทูตจากยุโรป อเมริกาใต้ เอเชีย และแอฟริกา คณะกรรมการการจัดงานมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2561 ณ เซ็นทรัลเวิลด์
 
สำหรับมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8 ได้ความร่วมมือของนานาประเทศ กว่า 46 ประเทศจากภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ ยุโรป อเมริกาใต้ เอเชียและแอฟริกา ในการนำผ้าไหมทอมือจากศูนย์ศิลปาชีพ มาตัดเย็บโดยนักออกแบบและดีไซน์เนอร์ชั้นนำจากไทยและต่างประเทศ โดยเอกอัครราชทูต คู่สมรส จะร่วมเดินแบบและแสดงในงาน 1st International Thai Silk Fashion Week การออกแบบแต่ละชุดผสมผสานระหว่างความงดงามของผ้าและเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของแต่ละประเทศผ่านผ้าไหมไทย ภายใต้แนวคิด "ผ้าไหมไทยในสายตาของดีไซเนอร์ชาวโลก” เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมไทย รวมไปถึงส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทยสู่ชาวต่างประเทศ โดยมีประเทศผู้นำด้านแฟชั่นและการออกแบบของโลกตอบรับเข้าร่วมงานด้วยอาทิ ฝรั่งเศส อิตาลี ฟินแลนด์ จีน เกาหลี เปรู ศรีลังกา เป็นต้น
 
รายละเอียดกำหนดการโดยย่อ ดังนี้
วันที่ 1 ธันวาคม 2561 พิธิเปิดมหกรรมผ้าไหม ไหมไทยสู่เส้นทางโลก ครั้งที่ 8 ณ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ 2 - 4 ธันวาคม จัดแสดงแฟชั่นวีค ครั้งที่ 1 (1st International Thai Silk Fashion Week) ณ อีเดนโซน ชั้นG เซ็นทรัลเวิลด์
วันที่ 2 - 9 ธันวาคม จัดแสดงนิทรรศการไหมไทยสู่เส้นทางโลก ณ เซ็นทรัลเวิลด์
พร้อมกันนี้ ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2561 ยังได้จัดให้มีการสัมมนา ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย อาทิ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เพื่อให้นักศึกษาไทยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับดีไซน์เนอร์ชั้นนำจากต่างประเทศอีกด้วย
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์