หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10

8 ตุลาคม 2018 (จำนวนคนอ่าน 462)

ย้ำบทบาทไทย ในฐานะประเทศหุ้นส่วนพัฒนาและประเทศผู้ให้ร่วมกับญี่ปุ่น ทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคี นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น ครั้งที่ 10 (The 10th Mekong-Japan Summit) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8 – 10 ตุลาคม 2561
 
การประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่นริเริ่มขึ้นโดยญี่ปุ่น เมื่อปี พ.ศ. 2551 ประกอบด้วยสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา เวียดนาม ไทย และญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมระหว่างกัน มุ่งหวังที่จะยกระดับความเป็นอยู่ของประเทศลุ่มน้ำโขง ลดช่องว่างในการพัฒนาในอาเซียนและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างราบรื่น ประเทศไทยมีบทบาทในฐานะประเทศหุ้นส่วนพัฒนาและประเทศผู้ให้ร่วมกับญี่ปุ่นเพื่อให้ความช่วยเหลือประเทศลุ่มน้ำโขงทั้งในระดับทวิภาคีและไตรภาคี ขณะเดียวกัน กรอบความร่วมมือนี้ก็มีความสำคัญต่อญี่ปุ่น เพราะประเทศลุ่มน้ำโขงเป็นแหล่งการค้าการลงทุนที่สำคัญ โดยการค้าระหว่างลุ่มน้ำโขงและญี่ปุ่นขยายตัวและตัวเลขการลงทุนของญี่ปุ่นในลุ่มน้ำโขงเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ
 
นอกจากนี้ ยังได้ร่วมงานสัมมนา Mekong – Japan Investment Forum ซึ่งจัดโดยองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และนายกรัฐมนตรีร่วมกับผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขงจะเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่น รวมถึงพบหารือกับภาคเอกชนญี่ปุ่น ได้แก่ ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ ประธานและกรรมการบริหารบริษัท Mitsui & Co. ตามลำดับ
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์