หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
เครื่องสำอางไทยมีโอกาสเจาะมาเลเซีย ผลิตให้ถูกหลักศาสนา

26 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 788)

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศชี้ช่องเครื่องสำอางไทยเจาะตลาดมาเลเซีย แนะผลิตให้ถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลาม ขอการรับรองฮาลาล มั่นใจขยายตลาดได้เพิ่มขึ้นแน่ หลังผลสำรวจพบชาวมาเลเซียอายุระหว่าง 18 - 39 ปี นิยมใช้เครื่องสำอางเพิ่มมากขึ้น ระบุเครื่องสำอางออร์แกนิกมาแรง เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทย
 
นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้รับรายงานจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ถึงการสำรวจตลาดและโอกาสของเครื่องสำอางไทยในตลาดมาเลเซีย โดยพบว่า มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องสำอางจากเกาหลีได้เข้าไปทำตลาดเพิ่มมากขึ้นและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น จากอิทธิพลทางวัฒนธรรมที่เผยแพร่ผ่านสื่อโทรทัศน์และยังมีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์จากสหรัฐฯ และยุโรป อีกทั้งยังมีการเข้าไปลงทุนตั้งโรงงานผลิตในมาเลเซีย เพื่อป้อนตลาดโดยตรงและส่งออกไปยังตลาดตะวันออกกลางและประเทศมุสลิมอื่น ๆ
 
ทั้งนี้ ผลจากการขยายตัวของตลาดเครื่องสำอางดังกล่าว เป็นโอกาสสำหรับผู้ผลิตเครื่องสำอางแบรนด์ไทยที่จะเจาะเข้าสู่ตลาดมาเลเซียได้เพิ่มขึ้น เพราะผลสำรวจพบว่าชาวมาเลเซียโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอายุระหว่าง 18 - 39 ปี ได้ให้ความสำคัญกับการใช้เครื่องสำอางมากขึ้น ทำให้ตลาดเครื่องสำอางมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และตลาดยังเปิดกว้างสำหรับเครื่องสำอางจากต่างประเทศ
 
อย่างไรก็ตาม ในการทำตลาดเครื่องสำอางในมาเลเซีย ผู้ประกอบการไทยจะต้องศึกษาข้อกำหนดสิ่งต้องห้ามตามหลักศาสนาอิสลาม รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการขอรับการรับรองฮาลาล เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค โดยการขอรับการรับรองฮาลาลสามารถดำเนินการได้โดยผ่านคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เพราะหน่วยงานรับรองฮาลาลของมาเลเซีย (JAKIM) ได้ให้การรับรองเครื่องหมายฮาลาลที่ออกโดยคณะกรรมการอิสลามฯ ของไทย หรือจะขอรับการตรวจรับรองจากหน่วยงานของมาเลเซียก็ได้ สำหรับเครื่องสำอางที่ได้รับความนิยมในตลาดมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และที่เริ่มมาแรงคือ ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดสารพิษ หรือผลิตจากส่วนผสมธรรมชาติ และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากผู้ประกอบการไทยจับตลาดตรงจุดนี้ได้ก็จะทำให้มีโอกาสขยายตลาดเครื่องสำอางไทยเข้าสู่มาเลเซียได้เพิ่มขึ้น
 
ในปี 2560 ไทยส่งออกเครื่องสำอางไปยังมาเลเซียมูลค่า 5,497.72 ล้านบาท และในช่วง 8 เดือนของปี 2561 (ม.ค.-ส.ค.) ส่งออกแล้วมูลค่า 3,809.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.29%
 
 
 
ที่มา : กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์