หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
“การแสดงทางวัฒนธรรม” (National Presentation) เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี พ.ศ. 2561

21 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1247)

เยาวชนไทยในโครงการ "เรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี พ.ศ. 2561" จะมีการซ้อมใหญ่การแสดงทางวัฒนธรรม (National Presentation) ซึ่งรูปแบบการแสดงจะเป็นละครเวที ผสมการแสดงแสง สี เสียง เช่น ฟ้อนเทียน ผีตาโขนแดนซ์ มวยไทย แร็ป ฯลฯ โดยการแสดงนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดให้สื่อมวลชนและบุคคลทั่วไปได้รับชมในวันอาทิตย์ ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. - 16.15 น. ณ หอประชุมกรมกิจการเด็กและเยาวชน ก่อนแสดงจริงบนเรือ Nippon Maru เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับชม
 
โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์เป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนร่วมกันระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียน โดยโครงการนี้ได้ผลิตเยาวชนซึ่งกลายมาเป็นกำลังสำคัญในการส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศญี่ปุ่นและอาเซียนมาตั้งแต่เริ่มดาเนินโครงการในปี พ.ศ. 2516 ปัจจุบันโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 45 โดยในปีนี้เยาวชนกว่าสามร้อยคนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศสมาชิกอาเซียนจะทากิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 52 วัน เช่น การอภิปรายทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาทางสังคมในภูมิภาค การแลกเปลี่ยนความสนใจและความเชี่ยวชาญระหว่างเยาวชน การทากิจกรรมสันทนาการกลุ่มย่อย การเข้าพบบุคคลสำคัญของประเทศต่างๆ การทากิจกรรมกับเยาวชนท้องถิ่น และการเข้าพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ เป็นต้น
 
ในปีนี้โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์มีกำหนดเดินทางจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อแวะเยือนประเทศสมาชิอาเซียน ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม ฟิลิปินส์ เวียดนาม และไทย โดยจะมีกำหนดเข้าจอดเทียบท่าประเทศไทย ระหว่างวันที่ 25-28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สอบถามข้อมูลเรื่องกิจกรรมการซ้อมใหญ่ การสารองที่นั่ง หรือการสมัครเป็นครอบครัวอุปถัมภ์ ได้ที่กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ 02-306-8697 หรือ Facebook: TPY: Thai Participating Youth: SSEAYP
 
 
 
 
ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์