หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
สตม. สานความร่วมมือ 4 ประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขงหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติ

17 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 913)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประสานความร่วมมือผู้ปฏิบัติงานด่านชายแดน 4 ประเทศอนุภาคลุ่มน้ำโขง หยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ และร่วมสร้างภูมิภาคนี้ให้มั่นคงปลอดภัย มีความเข้มแข็ง มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ที่โรงแรมเซ็นทารา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี พลตำรวจตรีภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธ์ รองผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เป็นประธานเปิดการประชุม GMS Border Liaison Office Cooperation Anti Transnational Organized Crime (GMS-BLOCATOC) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 15 กันยายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลตำรวจตรีกิตติกร บุญสม ผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 4 พลตำรวจตรีบัณฑิต ตุงคะเศรณี ผู้บังคับการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง 5 Pol.Lt.Col.BOUNPHENG BOUALAVANH ผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Pol.Col.JIANG BING ผู้แทนจากประเทศจีนMajor General YOU SAROM ผู้แทนจากประเทศกัมพูชา และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด่านชายแดนจากประเทศไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จีน และผู้สังเกตการณ์จากประเทศกัมพูชา ร่วมประชุมรวม 70 คน การประชุมครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายด้านความมั่นคงของชาติและยุทธศาสตร์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่เน้นการสร้างเครือข่ายในทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านความมั่นคง และจัดระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร กำหนดช่องทางในการประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ผู้บังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานด้านความมั่นคงของต่างประเทศ เพื่อร่วมกันหยุดยั้งภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติทุกรูปแบบ โดยภัยคุกคามจากอาชญากรรมข้ามชาติที่สำคัญต่ออนุภาคลุ่มน้ำโขง พื้นที่ที่มีความสำคัญเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมโยงติดต่อระหว่างภูมิภาคเอเชียใต้ เอเชียตะวันออก มีพื้นที่รวมกันประมาณ 2 ล้าน 3 แสนตารางกิโลเมตร หรือประมาณพื้นที่ของยุโรปตะวันตก มีประชากรรวมกันประมาณ 250 ล้านคน มีเส้นทางการเชื่อมต่อทางคมนาคมขนส่ง ทั้งเส้นทางบก ทางรถไฟ ทางอากาศ และทางน้ำ มีการขยายตัวทางการค้า การลงทุนอุตสาหกรรม การเกษตรและการบริการอย่างต่อเนื่อง คือ เรื่องการค้ามนุษย์ การลักลอบหลบหนีเข้าเมือง และการค้ายาเสพติด ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญยกเป็นนโยบายระดับชาติ ในการประชุมครั้งนี้ได้เน้นยกระดับของระบบในการตรวจคนเข้าเมืองเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างเศรษฐกิจในส่วนอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงส่วนของ 3 ประเทศ คือ ไทย จีน และลาว ซึ่งในส่วนของอนาคตก็จะมีประเทศกัมพูชาร่วมด้วย โดยเป็นการอำนวยการเพื่อความสะดวกให้กับประชาชนแต่ละประเทศในการเดินทางข้ามผ่านมาของแต่ละประเทศ ซึ่งก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบด้านความมั่นคง และกรอบกฎหมายของแต่ละประเทศ หลังจากประชุมครั้งนี้ก็อาจจะเป็นก้าวต่อไป และก้าวสำคัญ เพื่อยกระดับของการตรวจคนเข้าเมือง ที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์