หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
การประชุม World Economic Forum (WEF) on ASEAN ที่เวียดนาม

13 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 3313)

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้แทนพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุม World Economic Forum (WEF) on ASEAN ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีผู้นำระดับสูงของประเทศต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย ประธานาธิบดีอินโดนีเซีย นายกรัฐมนตรีกัมพูชา นายกรัฐมนตรีเวียดนาม นายกรัฐมนตรีศรีลังกา นายกรัฐมนตรีปาปัวนิวกินี นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา

ผู้นำแต่ละประเทศได้กล่าวอภิปรายในหัวข้อ "อนาคตของอาเซียนในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4"  โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้กล่าวในตอนหนึ่งสรุปว่า "สำหรับประเทศไทย การปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 เป็นปรากฏการณ์สำคัญที่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตและแนวทางการดำเนินธุรกิจของพวกเราอย่างมาก เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทกับทุกส่วนของสังคม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมารัฐบาลไทยได้ขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อพัฒนาปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจของไทยไปสู่เศรษฐกิจที่เน้นการสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยจะยังคงส่งเสริมความเชื่อมโยงที่ครอบคลุมหลากหลายมิติและมีประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อส่งเสริมความเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ในขณะที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งของการสอดประสานความร่วมมือระหว่างอาเซียนและภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงเอเชีย - แปซิฟิกและอินโด - แปซิฟิกด้วย”

นอกจากนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ได้พบหารือทวิภาคีกับนักธุรกิจต่างประเทศและศาสตราจารย์ ดร. Klaus Schwab และเข้าร่วมการอภิปรายในการประชุมวาระพิเศษในหัวข้อ "A New Vision for the Mekong Region"  ซึ่งเป็นการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศต่าง ๆ ที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ เกี่ยวกับการรวมกลุ่มของประเทศลุ่มแม่น้ำโขงในปัจจุบัน รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันมากขึ้น ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้กล่าวถึงความสำคัญของความร่วมมือระหว่างกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงผ่านกรอบ ACMECS และการดำเนินการตาม ACMECS Master ซึ่งให้ความสำคัญกับ 3 เสาหลัก ได้แก่ ความเชื่อมโยงทางกายภาพ ความสอดประสานของกฎระเบียบ และการสร้างทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและยั่งยืน

สำหรับ World Economic Forum (WEF) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514 (ค.ศ.1971) โดยศาสตราจารย์ ดร. Klaus Schwab เพื่อเป็นเวทีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ปัจจุบันมีสถานะเป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีอิทธิพลสูง มีกิจกรรมที่ได้รับความสนใจจากทั่วโลก การประชุม WEF on ASEAN เป็นเวทีประจำปีระดับภูมิภาคของ WEF
 
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์