หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
รัฐบาลเร่งแก้ปัญหาแรงงานประมงขาดแคลน แนะนายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้าศูนย์ OSS ตามกำหนด

10 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 1195)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคประมงในขณะนี้ว่า ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพราะประเทศไทยถือเป็นหนึ่งในผู้นำภาคประมงที่สำคัญรายหนึ่งของโลก และในแต่ละปีเรามีรายได้จากผลิตภัณฑ์ประมงเป็นจำนวนมาก แต่ปัจจุบันแรงงานภาคประมงมีไม่เพียงพอ

"วันนี้ไทยต้องการแรงงานภาคประมงราว 53,000 คน จึงจำเป็นต้องเปิดรับแรงงานต่างด้าวเข้ามาช่วยบรรเทาปัญหา โดยรัฐบาลได้กำหนดแนวทางไว้ 3 อย่าง คือ 1.ต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในภาคประมงอยู่แล้ว 2. นำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน และ 3. เปิดโอกาสให้แรงงานอื่นที่ยังอยู่ในประเทศมาทำงานในกิจการประมงได้”

สำหรับการต่ออายุแรงงานต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ทำงานในภาคประมงอยู่แล้ว และเคยผ่านการพิสูจน์สัญชาติมาก่อน จำนวน 11,000 คน ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในวันที่ 30 กันยายน 2561 นั้น จะต่อให้สามารถทำงานได้อีก 2 ปีจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวไปรายงานตัวที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ในจังหวัดชายทะเล 22 จังหวัด ภายในวันที่ 30 กันยายน 2561

ส่วนการนำเข้าแรงงานจากประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา ล่าสุดทางการเมียนมาตอบรับที่จะส่งแรงงานเข้ามาภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 ราว 40,000 คน โดยรัฐบาลจะเปิดให้บริการตรวจสุขภาพ ตรวจลงตรา จัดทำทะเบียนประวัติ ฯลฯ ที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ จ.ระนอง และการอนุญาตให้แรงงานอื่นที่ถือหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางชั่วคราว เอกสารรับรองบุคคล เอกสารเดินทาง ซึ่งยังมีอายุเหลืออยู่ สามารถอยู่ในประเทศไทย เพื่อทำงานในกิจการประมงทะเลได้เป็นเวลา 1 ปี โดยรัฐบาลจะออกประกาศผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในประเทศและทำงานได้ ซึ่งแรงงานเหล่านี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนที่กำหนดต่อไป

"นายกฯ ได้กำชับให้กระทรวงแรงงานเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกอบการประมงทะเล รีบนำแรงงานต่างด้าวไปติดต่อที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มที่ 1 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการแบบเคาะประตูบ้านเพื่อให้เข้าถึงทุกพื้นที่ พร้อมทั้งให้คำนึงถึงการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายควบคู่กันไปด้วย โดยยึดหลักปฏิบัติที่ได้ดำเนินการมาจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ”
 
 
ที่มา : www.thaigov.go.th

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์