หน้าหลัก

Print this page Print this page  |  Send this page Send this page  |  export to PDF Export to PDF

ข่าวสารอาเซียน
ไทย-ลาว ดันการค้า 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ในปี 64 พร้อมเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน

10 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 786)

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้นำคณะผู้แทนไทยจากภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมการประชุมแผนความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งที่ 7 และกิจกรรมจับคู่ธุรกิจไทย-สปป.ลาว ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2561 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มุ่งเดินหน้าขยายการค้าให้บรรลุเป้าหมายการค้าที่ 11,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2564
 
ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญต่อการเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพด้านการขนส่งของไทย-สปป.ลาว และภายในภูมิภาค ล่าสุดทั้งสองฝ่ายพร้อมให้ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 ระหว่างมุกดาหาร-สะหวันนะเขต เป็นพื้นที่ควบคุมร่วมกัน (Common Control Area หรือ CCA) ที่จะอำนวยความสะดวกการนำเข้าส่งออกระหว่างไทย-สปป.ลาว อย่างมาก สามารถตรวจเอกสารพิธีการนำเข้า-ส่งออกที่เกี่ยวกับ 2 ประเทศในจุดเดียว ไทยยังแจ้งลาวว่าพร้อมสนับสนุน สปป.ลาว ในการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window หรือ ASW) ให้แล้วเสร็จในช่วงการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบเอกสารรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (Form D) ที่ปัจจุบันต้องส่งไปตรวจที่เวียงจันทน์
 
นอกจากนี้ ไทยยังพร้อมช่วยเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในเรื่องต่าง ๆ ของ สปป.ลาว โดยเฉพาะ SME ผ่านโครงการ CLMVT และโครงการ YEN-D เป็นต้น พร้อมกันนี้ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือถึงการเชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกันและกัน โดยพิจารณาความเป็นไปได้ของการมีเขตเศรษฐกิจพิเศษร่วมกันในบริเวณชายแดนที่อยู่ติดกัน การใช้ประโยชน์จากระบบขนส่งทางรางที่มีอยู่ให้มากขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางรถไฟระหว่างไทย-สปป.ลาว และการดำเนินการตามความตกลงด้านการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจะอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและเชื่อมโยงการขนส่งภายในภูมิภาค ในการนี้ ไทยได้ขอให้ สปป.ลาว ปรับการเก็บค่าธรรมเนียมขนส่งสินค้าผ่านแดนให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกด่าน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนต้นทุนค่าขนส่งได้ ทั้งสองฝ่ายยังจับมือกันสร้างกลไกความร่วมมือในการระงับข้อพิพาททางการค้าของภาคธุรกิจ การส่งเสริมความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญาและดูแลไม่ให้มีการละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เพื่อส่งเสริมการค้าและลงทุนระหว่างกันให้แน่นแฟ้นและขยายตัวมากขึ้น
 
กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศยังได้จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจคู่ขนานไปกับการประชุม JTC เพื่อเปิดโอกาสให้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจของทั้ง 2 ประเทศ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs จากทั้ง 2 ประเทศเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 80 คน ผลการจัดกิจกรรมประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่าง SMEs ของทั้งสองประเทศ นักธุรกิจของทั้ง 2 ฝ่าย สนใจที่จะซื้อ ขาย และเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจร่วมกัน สินค้าไทยที่ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ สปป.ลาว ได้แก่ สินค้าวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งธุรกิจแฟรนไชส์ การประชุมในครั้งนี้ เป็นการประชุมภาคเศรษฐกิจเพื่อเตรียมนำผลรายงานต่อการประชุมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-สปป.ลาว ครั้งที่ 3 ในช่วงปลายปี 2561
 
ปัจจุบัน สปป.ลาว เป็นคู่ค้าอันดับที่ 7 ของไทยในอาเซียน และเป็นคู่ค้าอันดับที่ 20 ของไทยในโลกการค้าของไทยกับ สปป.ลาว ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (2556-2560) มีมูลค่าเฉลี่ยประมาณปีละ 5,662.42 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 4.78 ต่อปี ในปี 2560 การค้ารวมไทย-สปป.ลาว มีมูลค่า 6,170.01 ล้านเหรียญสหรัฐโดยสินค้าส่งออกที่สำคัญไป สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันสำเร็จรูปรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ เคมีภัณฑ์เครื่องสำอาง สบู่ และผลิตภัณฑ์รักษาสิวเครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ไก่สดแช่เย็นแช่แข็งผลิตภัณฑ์พลาสติก ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่น ๆ
 
 
ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์