หน้าหลัก

Print this page Print this page  |   Send this page Send this page  |   export to PDF Export to PDF

ข่าวประกาศ
ร่วมส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย ผ่านการประกวดผลิตสื่อ “ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน”

7 กันยายน 2018 (จำนวนคนอ่าน 3633)

การประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ กับโครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย หัวข้อ "ชาวต่างชาติกับการอนุรักษ์วิถีชุมชน” มีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สร้างสรรค์และนำเสนอแนวความคิดที่สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยออกสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ไม่จำกัดประเภททั้งออฟไลน์และออนไลน์
 
ซึ่งปัจจุบันการเผยแพร่ข่าวสารสามารถใช้ช่องทางการสื่อสารหลากหลายรูปแบบสู่ผู้รับสาร โดยไม่จำกัดสถานที่และเวลา ดังนั้น การผลิตผลงานเพื่อเข้าประกวด จึงไม่จำกัดประเภท และรูปแบบ แต่ต้องคำนึงว่าสื่อที่ผลิตสามารถนำมาใช้งานแบบ Cross Media ผ่านช่องทางหลายประเภทไม่ว่าจะเป็น Offline หรือ Online Channels เช่น YouTube ,Twitter Instagram ,QR code, Innovative Media on Street เป็นต้น
 
ร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิตและภูมิปัญญาของไทย เป็นมรดกตกทอดอันทรงคุณค่าที่บรรพบุรุษได้สั่งสมความรู้และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น นับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าคงไว้ซึ่งความภาคภูมิใจและอนุรักษ์ไว้ให้ยั่งยืนและควรค่าแก่การเผยแพร่เรื่องราวอันทรงคุณค่าและเปี่ยมเสน่ห์ของมรดกวัฒนธรรม เอกลักษณ์ของวิถีชีวิตและภูมิปัญญา ผ่านแง่มุมการดำเนินชีวิตของคนไทยที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย
 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามการส่งเสริมภาพลักษณ์และการคุ้มครองผลประโยชน์ไทยในต่างประเทศ ในคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่สังกัดในสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ส่งผลงานสื่อประชาสัมพันธ์ ชิงรางวัลและทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 400,000 บาท รับสมัคตั้งแต่วันนี้-20 ตุลาคม 2561 ส่งผลงานได้ถึง 25 พฤศจิกายน 2561 สอบถามรายละเอียด ได้ที่ www.facebook/cfa.nla เบอร์โทร 02 831 9177 โทรสาร 02 831 9174
 
 
 
ข้อมูล  ส่วนอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ 9 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระราม6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Tel.02 618 2323 ต่อ1719, 1723 Fax. 02 618 2372 E-mail:  aseanthai@hotmail.com


จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์